Những từ đã phát âm của sailorddr trong Forvo

Thành viên: sailorddr Đăng ký phát âm của sailorddr

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/08/2009 Manchester [en] phát âm Manchester 3 bình chọn
10/08/2009 monkey [en] phát âm monkey 2 bình chọn
10/08/2009 bugger [en] phát âm bugger 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2009 shite [en] phát âm shite 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2009 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 2 bình chọn
10/08/2009 aggregates [en] phát âm aggregates 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ sailorddr


Thống kê thành viên

Phát âm: 6 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 6.994


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 18.825