Những từ đã phát âm của sales trong Forvo

Thành viên: sales Đăng ký phát âm của sales

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/06/2010 ogna [nap] phát âm ogna 0 bình chọn
21/06/2010 unghia [it] phát âm unghia 0 bình chọn
21/06/2010 auciello [nap] phát âm auciello 0 bình chọn
21/06/2010 uccello [it] phát âm uccello 0 bình chọn
21/06/2010 truono [nap] phát âm truono 0 bình chọn
21/06/2010 tronola [nap] phát âm tronola 0 bình chọn
21/06/2010 tuono [it] phát âm tuono 0 bình chọn
21/06/2010 torre [it] phát âm torre 1 bình chọn
21/06/2010 toro [it] phát âm toro 0 bình chọn
21/06/2010 suricillo [nap] phát âm suricillo 0 bình chọn
21/06/2010 sorice [nap] phát âm sorice 0 bình chọn
21/06/2010 topo [it] phát âm topo 1 bình chọn
21/06/2010 titto [nap] phát âm titto 0 bình chọn
21/06/2010 tetto [it] phát âm tetto 1 bình chọn
21/06/2010 capa [nap] phát âm capa 0 bình chọn
21/06/2010 testa [it] phát âm testa 2 bình chọn
21/06/2010 terra [nap] phát âm terra 0 bình chọn
21/06/2010 terra [it] phát âm terra 0 bình chọn
21/06/2010 Tempo [it] phát âm Tempo 0 bình chọn
21/06/2010 tavula [nap] phát âm tavula 0 bình chọn
21/06/2010 tavola [it] phát âm tavola 0 bình chọn
21/06/2010 cestunia [nap] phát âm cestunia 0 bình chọn
21/06/2010 tartaruga [it] phát âm tartaruga 1 bình chọn
10/03/2010 Gennaro [nap] phát âm Gennaro 0 bình chọn
10/03/2010 schiattare [nap] phát âm schiattare 0 bình chọn
10/03/2010 via [nap] phát âm via -1 bình chọn
10/03/2010 Stella [nap] phát âm Stella 0 bình chọn
10/03/2010 scola [nap] phát âm scola 0 bình chọn
10/03/2010 scopa [nap] phát âm scopa 0 bình chọn
10/03/2010 fajella [nap] phát âm fajella 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ sales


Thống kê thành viên

Phát âm: 214 (8 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 214

Bình chọn: 23 bình chọn

Số lần xem trang: 48.432


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 821

Vị thứ theo phát âm: 1.310