Những từ đã phát âm của sanych trong Forvo

Thành viên: sanych Đăng ký phát âm của sanych

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/03/2014 отдайся [ru] phát âm отдайся bình chọn
07/03/2014 Подай [ru] phát âm Подай bình chọn
07/03/2014 продайся [ru] phát âm продайся bình chọn
07/03/2014 продай [ru] phát âm продай bình chọn
07/03/2014 неси [ru] phát âm неси bình chọn
07/03/2014 рисуй [ru] phát âm рисуй bình chọn
07/03/2014 контролируй [ru] phát âm контролируй bình chọn
07/03/2014 продавай [ru] phát âm продавай bình chọn
07/03/2014 продавайся [ru] phát âm продавайся bình chọn
07/03/2014 придумай [ru] phát âm придумай bình chọn
07/03/2014 мойся [ru] phát âm мойся bình chọn
07/03/2014 моющийся [ru] phát âm моющийся bình chọn
07/03/2014 мывший [ru] phát âm мывший bình chọn
07/03/2014 мывшийся [ru] phát âm мывшийся bình chọn
02/03/2014 паливший [ru] phát âm паливший bình chọn
02/03/2014 пылящий [ru] phát âm пылящий bình chọn
02/03/2014 полнолунный [ru] phát âm полнолунный bình chọn
02/03/2014 спаливший [ru] phát âm спаливший bình chọn
02/03/2014 пыливший [ru] phát âm пыливший bình chọn
02/03/2014 пылившийся [ru] phát âm пылившийся bình chọn
02/03/2014 запылившийся [ru] phát âm запылившийся 1 bình chọn
02/03/2014 пыля [ru] phát âm пыля bình chọn
01/03/2014 призрачно [ru] phát âm призрачно bình chọn
01/03/2014 прозрачка [ru] phát âm прозрачка bình chọn
01/03/2014 сцинтилляционный [ru] phát âm сцинтилляционный bình chọn
01/03/2014 сцинтилляция [ru] phát âm сцинтилляция bình chọn
01/03/2014 диметилгидразин [ru] phát âm диметилгидразин bình chọn
01/03/2014 несимметричный [ru] phát âm несимметричный bình chọn
01/03/2014 порожек [ru] phát âm порожек bình chọn
01/03/2014 затруднённо [ru] phát âm затруднённо bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Love languages. Too bad - I do not speak many of them. Right now I'm working on Spanish and German. For now - Russian (native), English (my second), Czech (replaced Polish!), Polish (almost forgot; see Czech). 8^)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Liên hệ sanych


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.774 (129 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 6.400

Bình chọn: 140 bình chọn

Số lần xem trang: 49.165


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 59

Vị thứ theo phát âm: 86