Những từ đã phát âm của seangel16 trong Forvo

Thành viên: seangel16 Đăng ký phát âm của seangel16

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/04/2011 book [en] phát âm book 0 bình chọn
13/04/2011 sallet [en] phát âm sallet -1 bình chọn
19/03/2011 wood [en] phát âm wood 0 bình chọn
22/10/2010 Google [en] phát âm Google 0 bình chọn
28/06/2010 dialectology [en] phát âm dialectology 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/06/2010 Sam Streed [en] phát âm Sam Streed 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ seangel16


Thống kê thành viên

Phát âm: 6 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 8.964


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 21.829

Vị thứ theo phát âm: 19.015