Những từ đã phát âm của sekai trong Forvo

Thành viên: sekai Đăng ký phát âm của sekai

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/05/2009 kana neni ndakusuwa [sn] phát âm kana neni ndakusuwa 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ba Lan

Liên hệ sekai


Thống kê thành viên

Phát âm: 1 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 5.950


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 35.354