Những từ đã phát âm của sepehr353 trong Forvo

Thành viên: sepehr353 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của sepehr353

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/12/2013 سفته بازي [fa] phát âm سفته بازي bình chọn
10/12/2013 دبران [fa] phát âm دبران bình chọn
10/12/2013 رجل الجبار [fa] phát âm رجل الجبار bình chọn
10/12/2013 مغنی [fa] phát âm مغنی bình chọn
10/12/2013 انزال كردن [fa] phát âm انزال كردن bình chọn
10/12/2013 جلق زدن [fa] phát âm جلق زدن bình chọn
10/12/2013 جلق [fa] phát âm جلق 1 bình chọn
10/12/2013 تنوره دیو [fa] phát âm تنوره دیو bình chọn
10/12/2013 عشقبازی [fa] phát âm عشقبازی bình chọn
10/12/2013 اقصای [fa] phát âm اقصای bình chọn
10/12/2013 معادات [fa] phát âm معادات bình chọn
10/12/2013 بت پرستی [fa] phát âm بت پرستی bình chọn
10/12/2013 گردابی [fa] phát âm گردابی bình chọn
10/12/2013 نعوذ [fa] phát âm نعوذ bình chọn
10/12/2013 سجلی [fa] phát âm سجلی bình chọn
10/12/2013 ولی قهری [fa] phát âm ولی قهری bình chọn
04/12/2013 ابط‌الجوزا [fa] phát âm ابط‌الجوزا bình chọn
04/12/2013 مروج الذهب [ar] phát âm مروج الذهب bình chọn
04/12/2013 قبل منقل [fa] phát âm قبل منقل bình chọn
04/12/2013 بادانسته [fa] phát âm بادانسته bình chọn
04/12/2013 مقنفة [fa] phát âm مقنفة 1 bình chọn
04/12/2013 حزقیا [fa] phát âm حزقیا bình chọn
04/12/2013 بوشاسب [fa] phát âm بوشاسب bình chọn
04/12/2013 امیرالجیش [fa] phát âm امیرالجیش bình chọn
04/12/2013 مدالست [fa] phát âm مدالست bình chọn
04/12/2013 شماس [fa] phát âm شماس bình chọn
04/12/2013 زندقه [fa] phát âm زندقه bình chọn
04/12/2013 امثل [fa] phát âm امثل bình chọn
04/12/2013 ازاله ی بکارت [fa] phát âm ازاله ی بکارت bình chọn
04/12/2013 تیول نامه [fa] phát âm تیول نامه bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Iran

Liên hệ sepehr353


Thống kê thành viên

Phát âm: 75

Từ đã thêm: 223

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 2.502


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 641

Vị thứ theo phát âm: 2.661