Những từ đã phát âm của shiz trong Forvo

Thành viên: shiz Đăng ký phát âm của shiz

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/10/2012 adhimisha [sw] phát âm adhimisha 0 bình chọn
18/10/2012 adhini [sw] phát âm adhini 0 bình chọn
18/10/2012 adhiri [sw] phát âm adhiri 0 bình chọn
18/10/2012 abiri [sw] phát âm abiri 0 bình chọn
18/10/2012 zinki [sw] phát âm zinki 0 bình chọn
18/10/2012 samari [sw] phát âm samari 0 bình chọn
18/10/2012 Tembea [sw] phát âm Tembea 0 bình chọn
18/10/2012 konokono [sw] phát âm konokono 0 bình chọn
18/10/2012 chui [sw] phát âm chui 0 bình chọn
18/10/2012 bundi [sw] phát âm bundi 0 bình chọn
18/10/2012 sungura [sw] phát âm sungura 0 bình chọn
18/10/2012 nyuki [sw] phát âm nyuki 0 bình chọn
18/10/2012 shamari [sw] phát âm shamari 0 bình chọn
09/10/2012 maziwa [sw] phát âm maziwa 0 bình chọn
09/10/2012 nguruwe [sw] phát âm nguruwe 0 bình chọn
09/10/2012 sayansi [sw] phát âm sayansi 0 bình chọn
09/10/2012 reli [sw] phát âm reli 0 bình chọn
09/10/2012 njia [sw] phát âm njia 0 bình chọn
09/10/2012 daraja [sw] phát âm daraja 0 bình chọn
09/10/2012 kereng'ende [sw] phát âm kereng'ende 0 bình chọn
09/10/2012 Acholi [sw] phát âm Acholi 0 bình chọn
09/10/2012 Ogopa [sw] phát âm Ogopa 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Kenya

Liên hệ shiz


Thống kê thành viên

Phát âm: 22

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 4.542


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 8.489