Những từ đã phát âm của skyton trong Forvo

Thành viên: skyton Đăng ký phát âm của skyton

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/12/2014 เช็ด [th] phát âm เช็ด 0 bình chọn
23/12/2014 ร่ายรำ [th] phát âm ร่ายรำ 0 bình chọn
23/12/2014 ที่เขี่ยบุหรี่ [th] phát âm ที่เขี่ยบุหรี่ 0 bình chọn
23/12/2014 แมลงวัน [th] phát âm แมลงวัน 0 bình chọn
23/12/2014 เป่า [th] phát âm เป่า 0 bình chọn
23/12/2014 เจ้าชู้ [th] phát âm เจ้าชู้ 0 bình chọn
23/12/2014 แขก [th] phát âm แขก 0 bình chọn
23/12/2014 ได้ยินไหม [th] phát âm ได้ยินไหม 0 bình chọn
23/12/2014 แต่เช้า [th] phát âm แต่เช้า 0 bình chọn
23/12/2014 คืนพรุ่งนี้ [th] phát âm คืนพรุ่งนี้ 0 bình chọn
23/12/2014 ยุง [th] phát âm ยุง 1 bình chọn
23/12/2014 ข้อศอก [th] phát âm ข้อศอก 0 bình chọn
23/12/2014 รำ [th] phát âm รำ 0 bình chọn
23/12/2014 สามล้อ [th] phát âm สามล้อ 0 bình chọn
23/12/2014 เนย [th] phát âm เนย 0 bình chọn
23/12/2014 ວຽງຈັນ [lo] phát âm ວຽງຈັນ 0 bình chọn
23/12/2014 ສະໄໝກາງ [lo] phát âm ສະໄໝກາງ 0 bình chọn
23/12/2014 เงี่ยน [th] phát âm เงี่ยน 0 bình chọn
23/12/2014 หมี [th] phát âm หมี 0 bình chọn
23/12/2014 ม้วนเทป [th] phát âm ม้วนเทป 0 bình chọn
23/12/2014 พรุ่งนี้เช้า [th] phát âm พรุ่งนี้เช้า 0 bình chọn
23/12/2014 วิกิพีเดีย [th] phát âm วิกิพีเดีย 0 bình chọn
23/12/2014 แว่นตา [th] phát âm แว่นตา 0 bình chọn
23/12/2014 ค้างคาว [th] phát âm ค้างคาว 0 bình chọn
23/12/2014 ลักยิ้ม [th] phát âm ลักยิ้ม 0 bình chọn
23/12/2014 กำไล [th] phát âm กำไล 0 bình chọn
23/12/2014 มอเตอร์ไซค์ [th] phát âm มอเตอร์ไซค์ 0 bình chọn
23/12/2014 ถุงมือ [th] phát âm ถุงมือ 0 bình chọn
23/12/2014 ธุระ [th] phát âm ธุระ 0 bình chọn
23/12/2014 ไส้ [th] phát âm ไส้ 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ skyton


Thống kê thành viên

Phát âm: 707 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 442

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 30.345


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 504

Vị thứ theo phát âm: 428