Những từ đã phát âm của skyton trong Forvo

Thành viên: skyton Đăng ký phát âm của skyton

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/12/2012 พื้นเมือง [th] phát âm พื้นเมือง 0 bình chọn
19/12/2012 ไข่เน่า [th] phát âm ไข่เน่า 0 bình chọn
19/12/2012 ไข่แดง [th] phát âm ไข่แดง 0 bình chọn
19/12/2012 เงือก [th] phát âm เงือก 0 bình chọn
19/12/2012 แปลง [th] phát âm แปลง 0 bình chọn
19/12/2012 ผัก [th] phát âm ผัก 0 bình chọn
19/12/2012 โรงหมอ [th] phát âm โรงหมอ 0 bình chọn
19/12/2012 ผัวเมีย [th] phát âm ผัวเมีย 0 bình chọn
19/12/2012 ช้ำใจ [th] phát âm ช้ำใจ 0 bình chọn
19/12/2012 ไว้ใจ [th] phát âm ไว้ใจ 0 bình chọn
19/12/2012 เจ้าพี่ [th] phát âm เจ้าพี่ 0 bình chọn
19/12/2012 กระต่าย [th] phát âm กระต่าย 0 bình chọn
19/12/2012 ไขความ [th] phát âm ไขความ 0 bình chọn
19/12/2012 สายใจ [th] phát âm สายใจ 0 bình chọn
19/12/2012 มากมาย [th] phát âm มากมาย 0 bình chọn
19/12/2012 ญาติ [th] phát âm ญาติ 0 bình chọn
19/12/2012 หมีล้างน้ำ [th] phát âm หมีล้างน้ำ 0 bình chọn
19/12/2012 แรคคูน [th] phát âm แรคคูน 0 bình chọn
19/12/2012 เม่น [th] phát âm เม่น 0 bình chọn
19/12/2012 ล่าสุด [th] phát âm ล่าสุด 0 bình chọn
19/12/2012 ตอบ [th] phát âm ตอบ 0 bình chọn
19/12/2012 ต่างๆ [th] phát âm ต่างๆ 0 bình chọn
19/12/2012 วิทยาศาสตร์ [th] phát âm วิทยาศาสตร์ 0 bình chọn
19/12/2012 ก็ได้ [th] phát âm ก็ได้ 0 bình chọn
19/12/2012 สั่ง [th] phát âm สั่ง 0 bình chọn
19/12/2012 เหล่านั้น [th] phát âm เหล่านั้น 0 bình chọn
19/12/2012 คำเมือง [th] phát âm คำเมือง 0 bình chọn
19/12/2012 ล้านพระยา [th] phát âm ล้านพระยา 0 bình chọn
19/12/2012 หลวงพระบาง [th] phát âm หลวงพระบาง 0 bình chọn
19/12/2012 เชียงแสน [th] phát âm เชียงแสน 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ skyton


Thống kê thành viên

Phát âm: 214 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 143

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 16.502


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 881

Vị thứ theo phát âm: 1.075