Những từ đã phát âm của skyton trong Forvo

Thành viên: skyton Đăng ký phát âm của skyton

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/07/2014 ປະເທດ [lo] phát âm ປະເທດ 0 bình chọn
03/07/2014 ພະຍາດ [lo] phát âm ພະຍາດ 0 bình chọn
03/07/2014 ລະບົບ [lo] phát âm ລະບົບ 0 bình chọn
03/07/2014 ອັກເສບ [lo] phát âm ອັກເສບ 0 bình chọn
03/07/2014 ໂຮງໜັງ [lo] phát âm ໂຮງໜັງ 0 bình chọn
03/07/2014 ໃຫຍ່ [lo] phát âm ໃຫຍ່ 0 bình chọn
03/07/2014 ຢູ່ [lo] phát âm ຢູ່ 0 bình chọn
03/07/2014 ກໍາລັງ [lo] phát âm ກໍາລັງ 0 bình chọn
03/07/2014 ບັນຍາກາດ [lo] phát âm ບັນຍາກາດ 0 bình chọn
03/07/2014 ທ່ານ [lo] phát âm ທ່ານ 0 bình chọn
03/07/2014 ເພິ່ນ [lo] phát âm ເພິ່ນ 0 bình chọn
03/07/2014 ພໍ່ແມ່ [lo] phát âm ພໍ່ແມ່ 0 bình chọn
03/07/2014 ຂ້ານ້ອຍ [lo] phát âm ຂ້ານ້ອຍ 0 bình chọn
03/07/2014 ເຊື່ອມ [lo] phát âm ເຊື່ອມ 0 bình chọn
03/07/2014 ເຖິງ [lo] phát âm ເຖິງ 0 bình chọn
03/07/2014 ຊື້ [lo] phát âm ຊື້ 0 bình chọn
03/07/2014 ຕໍາຫມາກຫຸ່ງ [lo] phát âm ຕໍາຫມາກຫຸ່ງ 0 bình chọn
03/07/2014 ປຸ່ມ [lo] phát âm ປຸ່ມ 0 bình chọn
03/07/2014 ສັ່ງຊື້ [lo] phát âm ສັ່ງຊື້ 0 bình chọn
03/07/2014 ຊາບ [lo] phát âm ຊາບ 0 bình chọn
03/07/2014 ສັ່ງ [lo] phát âm ສັ່ງ 0 bình chọn
03/07/2014 ກວ່າ [lo] phát âm ກວ່າ 0 bình chọn
03/07/2014 ແລ້ວ [lo] phát âm ແລ້ວ 0 bình chọn
03/07/2014 ຕອນນີ້ [lo] phát âm ຕອນນີ້ 0 bình chọn
03/07/2014 ສາມາດ [lo] phát âm ສາມາດ 0 bình chọn
03/07/2014 ລ້າຊ້າ [lo] phát âm ລ້າຊ້າ 0 bình chọn
03/07/2014 ເດືອນ [lo] phát âm ເດືອນ 0 bình chọn
03/07/2014 ເນື່ອງ [lo] phát âm ເນື່ອງ 0 bình chọn
03/07/2014 ຊາດ [lo] phát âm ຊາດ 0 bình chọn
03/07/2014 ທຳມະດາ [lo] phát âm ທຳມະດາ 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ skyton


Thống kê thành viên

Phát âm: 672 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 441

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 24.699


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 476

Vị thứ theo phát âm: 429