Những từ đã phát âm của snackcabinet trong Forvo

Thành viên: snackcabinet Đăng ký phát âm của snackcabinet

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/11/2012 Wendy Darling [en] phát âm Wendy Darling bình chọn
02/11/2012 countrymen [en] phát âm countrymen bình chọn
13/06/2011 kitty [en] phát âm kitty bình chọn
13/06/2011 bowing [en] phát âm bowing bình chọn
13/06/2011 banana [en] phát âm banana -1 bình chọn
13/06/2011 falcon [en] phát âm falcon 0 bình chọn
13/06/2011 rabies [en] phát âm rabies bình chọn
13/06/2011 clincher [en] phát âm clincher bình chọn
13/06/2011 Christopher Marlowe [en] phát âm Christopher Marlowe bình chọn
13/06/2011 dalmation [en] phát âm dalmation bình chọn
03/06/2011 San Jacinto (CA) [en] phát âm San Jacinto (CA) bình chọn
03/06/2011 Davies [en] phát âm Davies bình chọn
03/06/2011 Lupe Fiasco [en] phát âm Lupe Fiasco bình chọn
19/05/2011 cytotoxicity [en] phát âm cytotoxicity bình chọn
19/05/2011 汤包 [zh] phát âm 汤包 bình chọn
19/05/2011 面茶 [zh] phát âm 面茶 bình chọn
19/05/2011 金瓜 [zh] phát âm 金瓜 bình chọn
19/05/2011 小笼包 [zh] phát âm 小笼包 bình chọn
19/05/2011 不才 [zh] phát âm 不才 bình chọn
19/05/2011 地瓜 [zh] phát âm 地瓜 bình chọn
19/05/2011 plagues [en] phát âm plagues 0 bình chọn
19/05/2011 hatefulness [en] phát âm hatefulness bình chọn
19/05/2011 renumeration [en] phát âm renumeration bình chọn
19/05/2011 McGill University [en] phát âm McGill University bình chọn
19/05/2011 ubiquitousness [en] phát âm ubiquitousness bình chọn
19/05/2011 chatroulette [en] phát âm chatroulette bình chọn
19/05/2011 nonproprietary [en] phát âm nonproprietary bình chọn
19/05/2011 Regis Philbin [en] phát âm Regis Philbin bình chọn
19/05/2011 virgo [en] phát âm virgo bình chọn
19/05/2011 phrasebook [en] phát âm phrasebook bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ snackcabinet


Thống kê thành viên

Phát âm: 62 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 8.812


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11.692

Vị thứ theo phát âm: 3.098