Thành viên:

snackcabinet

Đăng ký phát âm của snackcabinet

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/11/2012 Wendy Darling [en] phát âm Wendy Darling 0 bình chọn
02/11/2012 countrymen [en] phát âm countrymen 0 bình chọn
13/06/2011 kitty [en] phát âm kitty 0 bình chọn
13/06/2011 bowing [en] phát âm bowing 0 bình chọn
13/06/2011 banana [en] phát âm banana 1 bình chọn
13/06/2011 falcon [en] phát âm falcon 1 bình chọn
13/06/2011 rabies [en] phát âm rabies 0 bình chọn
13/06/2011 clincher [en] phát âm clincher 0 bình chọn
13/06/2011 Christopher Marlowe [en] phát âm Christopher Marlowe 0 bình chọn
03/06/2011 San Jacinto (CA) [en] phát âm San Jacinto (CA) 0 bình chọn
03/06/2011 Davies [en] phát âm Davies 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/06/2011 Lupe Fiasco [en] phát âm Lupe Fiasco 0 bình chọn
19/05/2011 cytotoxicity [en] phát âm cytotoxicity 0 bình chọn
19/05/2011 汤包 [zh] phát âm 汤包 0 bình chọn
19/05/2011 面茶 [zh] phát âm 面茶 0 bình chọn
19/05/2011 金瓜 [zh] phát âm 金瓜 0 bình chọn
19/05/2011 小笼包 [zh] phát âm 小笼包 0 bình chọn
19/05/2011 不才 [zh] phát âm 不才 0 bình chọn
19/05/2011 地瓜 [zh] phát âm 地瓜 0 bình chọn
19/05/2011 plagues [en] phát âm plagues 0 bình chọn
19/05/2011 hatefulness [en] phát âm hatefulness 0 bình chọn
19/05/2011 renumeration [en] phát âm renumeration -1 bình chọn
19/05/2011 McGill University [en] phát âm McGill University 0 bình chọn
19/05/2011 chatroulette [en] phát âm chatroulette 0 bình chọn
19/05/2011 nonproprietary [en] phát âm nonproprietary 0 bình chọn
19/05/2011 Regis Philbin [en] phát âm Regis Philbin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/05/2011 virgo [en] phát âm virgo 0 bình chọn
19/05/2011 phrasebook [en] phát âm phrasebook 0 bình chọn
19/05/2011 scrumdiddlyumptious [en] phát âm scrumdiddlyumptious 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/05/2011 in the gutter [en] phát âm in the gutter 0 bình chọn