Những từ đã phát âm của sororkarla trong Forvo

Thành viên: sororkarla Đăng ký phát âm của sororkarla

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/05/2014 inimitable [en] phát âm inimitable 0 bình chọn
21/05/2014 Apatheist [en] phát âm Apatheist 0 bình chọn
07/11/2013 Hermitage [en] phát âm Hermitage 0 bình chọn
16/09/2013 Teahupoo [ty] phát âm Teahupoo 0 bình chọn
16/09/2013 Ural Mountains [en] phát âm Ural Mountains 0 bình chọn
16/09/2013 Marvin the Paranoid Android [en] phát âm Marvin the Paranoid Android 0 bình chọn
16/09/2013 bedevilled [en] phát âm bedevilled 0 bình chọn
16/09/2013 cuspidor [en] phát âm cuspidor 0 bình chọn
16/09/2013 rappelled [en] phát âm rappelled 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ sororkarla


Thống kê thành viên

Phát âm: 9

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 2.488


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 15.273