Những từ đã phát âm của soustonnais trong Forvo

Thành viên: soustonnais Đăng ký phát âm của soustonnais

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/04/2014 d'ingénieur [fr] phát âm d'ingénieur bình chọn
12/04/2014 grand plié [fr] phát âm grand plié bình chọn
29/11/2013 commandées [fr] phát âm commandées bình chọn
29/11/2013 rouvrent [fr] phát âm rouvrent bình chọn
29/11/2013 grégorien [fr] phát âm grégorien bình chọn
23/05/2009 roig [ca] phát âm roig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/05/2009 du Languedoc-Roussillon [fr] phát âm du Languedoc-Roussillon bình chọn
23/05/2009 je choisis les vins [fr] phát âm je choisis les vins bình chọn
23/05/2009 gastar [es] phát âm gastar bình chọn
23/05/2009 Gascogne [fr] phát âm Gascogne bình chọn
23/05/2009 le pays [fr] phát âm le pays bình chọn
23/05/2009 croquette [fr] phát âm croquette bình chọn
23/05/2009 j'ai été [fr] phát âm j'ai été 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2009 champagne [fr] phát âm champagne -1 bình chọn
03/05/2009 vietnamien [fr] phát âm vietnamien bình chọn
03/05/2009 onu [fr] phát âm onu bình chọn
03/05/2009 international [fr] phát âm international 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2009 adepte [fr] phát âm adepte bình chọn
03/05/2009 conduit [fr] phát âm conduit 1 bình chọn
03/05/2009 complètement [fr] phát âm complètement bình chọn
03/05/2009 conservatoire [fr] phát âm conservatoire bình chọn
03/05/2009 croupier [fr] phát âm croupier bình chọn
03/05/2009 chic [fr] phát âm chic bình chọn
03/05/2009 tout [fr] phát âm tout -1 bình chọn
03/05/2009 fiche [fr] phát âm fiche bình chọn
03/05/2009 boulevard sebastopol [fr] phát âm boulevard sebastopol bình chọn
03/05/2009 Jean Paul Gaultier [fr] phát âm Jean Paul Gaultier bình chọn
03/05/2009 Rocher Bellevue Figeac [fr] phát âm Rocher Bellevue Figeac bình chọn
03/05/2009 Le Conseiller [fr] phát âm Le Conseiller 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2009 poulin [fr] phát âm poulin bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ soustonnais


Thống kê thành viên

Phát âm: 86 (11 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 16 bình chọn

Số lần xem trang: 10.372


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 44.243

Vị thứ theo phát âm: 2.390