Thành viên:

starsmaker

Đăng ký phát âm của starsmaker

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/06/2015 vitsippa [sv] phát âm vitsippa 0 bình chọn
09/06/2015 decilitermått [sv] phát âm decilitermått 0 bình chọn
09/06/2015 järnvägskorsning [sv] phát âm järnvägskorsning 0 bình chọn
09/06/2015 Forskarbacken [sv] phát âm Forskarbacken 0 bình chọn
09/06/2015 förstå sig på [sv] phát âm förstå sig på 0 bình chọn
04/03/2014 lugnet före stormen [sv] phát âm lugnet före stormen 0 bình chọn
18/09/2013 överanstränga [sv] phát âm överanstränga 0 bình chọn
18/09/2013 skyskrapan [sv] phát âm skyskrapan 0 bình chọn
18/09/2013 landmärkena [sv] phát âm landmärkena 0 bình chọn
18/09/2013 konstruktioner [sv] phát âm konstruktioner 0 bình chọn
18/09/2013 beställning [sv] phát âm beställning 0 bình chọn
18/09/2013 beträffa [sv] phát âm beträffa 0 bình chọn
18/09/2013 betydlig [sv] phát âm betydlig 0 bình chọn
18/09/2013 bifoga [sv] phát âm bifoga 0 bình chọn
18/09/2013 bjudning [sv] phát âm bjudning 0 bình chọn
18/09/2013 blodprov [sv] phát âm blodprov 0 bình chọn
18/09/2013 blodtryck [sv] phát âm blodtryck 0 bình chọn
18/09/2013 blygsamhet [sv] phát âm blygsamhet 0 bình chọn
18/09/2013 bordtennis [sv] phát âm bordtennis 0 bình chọn
18/09/2013 brutalitet [sv] phát âm brutalitet 0 bình chọn
18/09/2013 bränsle [sv] phát âm bränsle 0 bình chọn
18/09/2013 Deklaration [sv] phát âm Deklaration 0 bình chọn
18/09/2013 mjölksort [sv] phát âm mjölksort 0 bình chọn
18/09/2013 hittades [sv] phát âm hittades 1 bình chọn
18/09/2013 äpplena [sv] phát âm äpplena 0 bình chọn
18/09/2013 sveamål [sv] phát âm sveamål 0 bình chọn
18/09/2013 orådliga [sv] phát âm orådliga 0 bình chọn
18/09/2013 orådligt [sv] phát âm orådligt 0 bình chọn
18/09/2013 orådlig [sv] phát âm orådlig 0 bình chọn
18/09/2013 specialkost [sv] phát âm specialkost 1 bình chọn