Những từ đã phát âm của stevefitch trong Forvo Trang 10.

Thành viên: stevefitch Đăng ký phát âm của stevefitch

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/07/2013 Rhodamine [en] phát âm Rhodamine 0 bình chọn
12/07/2013 Kronenbourg [en] phát âm Kronenbourg 0 bình chọn
11/07/2013 mailing [en] phát âm mailing 0 bình chọn
11/07/2013 maxalt [en] phát âm maxalt 0 bình chọn
11/07/2013 faffed [en] phát âm faffed 0 bình chọn
11/07/2013 Stacie Orrico [en] phát âm Stacie Orrico 0 bình chọn
11/07/2013 submucosal [en] phát âm submucosal 0 bình chọn
11/07/2013 stoutish [en] phát âm stoutish 0 bình chọn
08/07/2013 blotting paper [en] phát âm blotting paper 0 bình chọn
07/07/2013 synchronizing [en] phát âm synchronizing 0 bình chọn
07/07/2013 pepper pot [en] phát âm pepper pot 0 bình chọn
07/07/2013 cisternae [en] phát âm cisternae 0 bình chọn
07/07/2013 Toting [en] phát âm Toting 0 bình chọn
07/07/2013 technovate [en] phát âm technovate 0 bình chọn
07/07/2013 consenting [en] phát âm consenting 0 bình chọn
07/07/2013 lookups [en] phát âm lookups 0 bình chọn
07/07/2013 fixings [en] phát âm fixings 0 bình chọn
06/07/2013 hettich [en] phát âm hettich 0 bình chọn
06/07/2013 berdache [en] phát âm berdache 0 bình chọn
06/07/2013 anile [en] phát âm anile 0 bình chọn
06/07/2013 adducted [en] phát âm adducted 0 bình chọn
06/07/2013 mittimus [en] phát âm mittimus 0 bình chọn
06/07/2013 Cousinly [en] phát âm Cousinly 0 bình chọn
06/07/2013 Aventa [en] phát âm Aventa 0 bình chọn
06/07/2013 Bradley Cooper [en] phát âm Bradley Cooper 0 bình chọn
06/07/2013 David O. Russell [en] phát âm David O. Russell 0 bình chọn
06/07/2013 Matthew Quick [en] phát âm Matthew Quick 1 bình chọn
06/07/2013 Relaxing [en] phát âm Relaxing 0 bình chọn
06/07/2013 labelling [en] phát âm labelling 0 bình chọn
06/07/2013 bugbear [en] phát âm bugbear 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ stevefitch


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.728 (320 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 18

Bình chọn: 391 bình chọn

Số lần xem trang: 81.410


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.361

Vị thứ theo phát âm: 191