Những từ đã phát âm của stevefitch trong Forvo Trang 10.

Thành viên: stevefitch Đăng ký phát âm của stevefitch

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/02/2010 mainframe [en] phát âm mainframe 0 bình chọn
28/02/2010 cross-fertilisation [en] phát âm cross-fertilisation 0 bình chọn
28/02/2010 cefotaxime [en] phát âm cefotaxime 0 bình chọn
28/02/2010 escarole [en] phát âm escarole 0 bình chọn
28/02/2010 Lord Arnold Weinstock [en] phát âm Lord Arnold Weinstock 0 bình chọn
28/02/2010 tuppenny [en] phát âm tuppenny 0 bình chọn
28/02/2010 pliancy [en] phát âm pliancy 0 bình chọn
28/02/2010 reductivist [en] phát âm reductivist 0 bình chọn
27/02/2010 Mahoney [en] phát âm Mahoney 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/02/2010 hermaphroditism [en] phát âm hermaphroditism 0 bình chọn
27/02/2010 Amalekites [en] phát âm Amalekites 0 bình chọn
27/02/2010 deteriorating [en] phát âm deteriorating 0 bình chọn
27/02/2010 well-behaved [en] phát âm well-behaved 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/02/2010 middle-aged [en] phát âm middle-aged 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/02/2010 Gayle [en] phát âm Gayle 0 bình chọn
25/02/2010 nacelles [en] phát âm nacelles 0 bình chọn
25/02/2010 Seabiscuit [en] phát âm Seabiscuit 0 bình chọn
25/02/2010 bobsleigh [en] phát âm bobsleigh 0 bình chọn
25/02/2010 headlong [en] phát âm headlong 0 bình chọn
25/02/2010 secretarial [en] phát âm secretarial 0 bình chọn
25/02/2010 urgently [en] phát âm urgently 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/02/2010 gallstone [en] phát âm gallstone 0 bình chọn
25/02/2010 slats [en] phát âm slats 0 bình chọn
24/02/2010 CRM [en] phát âm CRM 0 bình chọn
24/02/2010 lowrie [en] phát âm lowrie 0 bình chọn
18/02/2010 Lehigh [en] phát âm Lehigh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2010 charabanc [en] phát âm charabanc 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2010 boyar [en] phát âm boyar 0 bình chọn
15/02/2010 ulcus [en] phát âm ulcus 0 bình chọn
14/02/2010 Jaywick Martello Tower [en] phát âm Jaywick Martello Tower 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ stevefitch


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.672 (246 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 19

Bình chọn: 284 bình chọn

Số lần xem trang: 57.182


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.386

Vị thứ theo phát âm: 165