Những từ đã phát âm của stevefitch trong Forvo Trang 10.

Thành viên: stevefitch Đăng ký phát âm của stevefitch

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/07/2013 labelling [en] phát âm labelling 0 bình chọn
06/07/2013 bugbear [en] phát âm bugbear 0 bình chọn
05/07/2013 ampelography [en] phát âm ampelography 0 bình chọn
02/07/2013 Annabel Lyon [en] phát âm Annabel Lyon 0 bình chọn
02/07/2013 corpuses [en] phát âm corpuses 0 bình chọn
02/07/2013 corpora [en] phát âm corpora 0 bình chọn
30/06/2013 Bhagavad Gita [en] phát âm Bhagavad Gita 1 bình chọn
30/06/2013 Mewett [en] phát âm Mewett 0 bình chọn
30/06/2013 Shannon [en] phát âm Shannon 0 bình chọn
30/06/2013 Chowchilla [en] phát âm Chowchilla 0 bình chọn
29/06/2013 waiters [en] phát âm waiters 0 bình chọn
29/06/2013 weirder [en] phát âm weirder 1 bình chọn
29/06/2013 Ab Kettleby [en] phát âm Ab Kettleby 0 bình chọn
29/06/2013 mysqli [en] phát âm mysqli 0 bình chọn
29/06/2013 Sheila LaBarre [en] phát âm Sheila LaBarre 0 bình chọn
29/06/2013 Deree [en] phát âm Deree 0 bình chọn
29/06/2013 Richard Meryon [en] phát âm Richard Meryon 0 bình chọn
29/06/2013 karen Allen [en] phát âm karen Allen 0 bình chọn
29/06/2013 Abner Doubleday [en] phát âm Abner Doubleday 0 bình chọn
19/04/2010 cuddesdon [en] phát âm cuddesdon 0 bình chọn
19/04/2010 catches [en] phát âm catches 0 bình chọn
16/04/2010 Hibernia [en] phát âm Hibernia 0 bình chọn
16/04/2010 Rothes [en] phát âm Rothes 0 bình chọn
16/04/2010 Chalcedon [en] phát âm Chalcedon 0 bình chọn
16/04/2010 Edgware [en] phát âm Edgware 0 bình chọn
15/04/2010 Tallin [en] phát âm Tallin 0 bình chọn
15/04/2010 eventuality [en] phát âm eventuality 0 bình chọn
13/04/2010 extremities [en] phát âm extremities 0 bình chọn
13/04/2010 Imogen [en] phát âm Imogen 0 bình chọn
13/04/2010 Beauchamp [en] phát âm Beauchamp 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ stevefitch


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.720 (258 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 19

Bình chọn: 301 bình chọn

Số lần xem trang: 61.684


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.557

Vị thứ theo phát âm: 171