Những từ đã phát âm của tebe trong Forvo

Thành viên: tebe Đăng ký phát âm của tebe

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2008 automata [en] phát âm automata 0 bình chọn
04/04/2008 Abate [en] phát âm Abate 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 aboard [en] phát âm aboard 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Pennsylvania [en] phát âm Pennsylvania 3 bình chọn
04/04/2008 Virginia Woolf [en] phát âm Virginia Woolf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 server [en] phát âm server 0 bình chọn
04/04/2008 although [en] phát âm although 20 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Pittsburgh [en] phát âm Pittsburgh 0 bình chọn
04/04/2008 Carolina [en] phát âm Carolina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Oklahoma [en] phát âm Oklahoma 0 bình chọn
04/04/2008 reconcile [en] phát âm reconcile 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Louisiana [en] phát âm Louisiana 2 bình chọn
04/04/2008 Delaware [en] phát âm Delaware 0 bình chọn
04/04/2008 Montana [en] phát âm Montana -1 bình chọn
04/04/2008 Arizona [en] phát âm Arizona 0 bình chọn
04/04/2008 competitor [en] phát âm competitor 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 numismatists [en] phát âm numismatists 0 bình chọn
04/04/2008 atrophy [en] phát âm atrophy 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Tebe [en] phát âm Tebe 0 bình chọn
04/04/2008 ball [en] phát âm ball 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Rochester [en] phát âm Rochester 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 testicles [en] phát âm testicles 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 gui [en] phát âm gui 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 legend of zelda [en] phát âm legend of zelda 1 bình chọn
04/04/2008 epic [en] phát âm epic 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 steak [en] phát âm steak 0 bình chọn
04/04/2008 bum [en] phát âm bum 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 emphasis [en] phát âm emphasis 2 bình chọn
04/04/2008 jargon [en] phát âm jargon 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 blowjob [en] phát âm blowjob 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ tebe


Thống kê thành viên

Phát âm: 93 (43 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 54 bình chọn

Số lần xem trang: 22.184


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 17.613

Vị thứ theo phát âm: 2.709