Những từ đã phát âm của thethirdmilk trong Forvo

Thành viên: thethirdmilk Đăng ký phát âm của thethirdmilk

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/08/2010 monetization [en] phát âm monetization 0 bình chọn
16/08/2010 enmesh [en] phát âm enmesh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/08/2010 conk [en] phát âm conk 0 bình chọn
16/08/2010 dweeby [en] phát âm dweeby 0 bình chọn
16/08/2010 enmeshed [en] phát âm enmeshed 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/08/2010 Lolcats [en] phát âm Lolcats 0 bình chọn
10/08/2010 oxcarbazepine [en] phát âm oxcarbazepine 0 bình chọn
10/08/2010 tropes [en] phát âm tropes 0 bình chọn
10/08/2010 spatially [en] phát âm spatially 0 bình chọn
10/08/2010 climbs [en] phát âm climbs 0 bình chọn
10/08/2010 acnestis [en] phát âm acnestis 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2010 anthropomorphise [en] phát âm anthropomorphise 0 bình chọn
07/08/2010 spleenful [en] phát âm spleenful 0 bình chọn
07/08/2010 paraphyly [en] phát âm paraphyly 0 bình chọn
07/08/2010 characterizing [en] phát âm characterizing 0 bình chọn
05/08/2010 Ogunquit [en] phát âm Ogunquit 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/08/2010 demophobia [en] phát âm demophobia 0 bình chọn
05/08/2010 Daddy's [en] phát âm Daddy's 0 bình chọn
31/07/2010 farthest [en] phát âm farthest 0 bình chọn
31/07/2010 shivers [en] phát âm shivers 1 bình chọn
31/07/2010 blisters [en] phát âm blisters 0 bình chọn
31/07/2010 parsnip [en] phát âm parsnip 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/07/2010 scaphism [en] phát âm scaphism 0 bình chọn
29/07/2010 bibble [en] phát âm bibble 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2010 necrology [en] phát âm necrology 0 bình chọn
29/07/2010 Natatorium [en] phát âm Natatorium 0 bình chọn
29/07/2010 natatory [en] phát âm natatory 0 bình chọn
29/07/2010 clod [en] phát âm clod 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2010 mosey [en] phát âm mosey 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2010 recreation [en] phát âm recreation 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Accents:
English: United States (general and Eastern New England)
French: France (general)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ thethirdmilk


Thống kê thành viên

Phát âm: 102 (19 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 51

Bình chọn: 28 bình chọn

Số lần xem trang: 15.824


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.189

Vị thứ theo phát âm: 2.545