Những từ đã phát âm của tigernerve trong Forvo

Thành viên: tigernerve Đăng ký phát âm của tigernerve

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/05/2011 EROEI [en] phát âm EROEI 0 bình chọn
06/05/2011 Dacus [en] phát âm Dacus 0 bình chọn
06/05/2011 Sharbrow [en] phát âm Sharbrow 0 bình chọn
06/05/2011 Frederick Jacob Titus Chiluba [en] phát âm Frederick Jacob Titus Chiluba 0 bình chọn
06/05/2011 wild animals [en] phát âm wild animals 0 bình chọn
10/04/2010 fawaka [srn] phát âm fawaka 0 bình chọn
03/04/2010 Omani [srn] phát âm Omani 0 bình chọn
03/04/2010 kerki [srn] phát âm kerki 0 bình chọn
03/04/2010 omani? [srn] phát âm omani? 0 bình chọn
03/04/2010 denki [srn] phát âm denki 0 bình chọn
03/04/2010 disi [srn] phát âm disi 0 bình chọn
03/04/2010 me wani dati [srn] phát âm me wani dati 0 bình chọn
30/03/2010 Suriname [srn] phát âm Suriname 0 bình chọn
30/03/2010 sranankondre [srn] phát âm sranankondre 0 bình chọn
30/03/2010 sranan-tongo [srn] phát âm sranan-tongo 0 bình chọn
30/03/2010 sranantongo [srn] phát âm sranantongo 0 bình chọn
30/03/2010 sranan [srn] phát âm sranan 0 bình chọn
05/02/2010 Mazon Creek [en] phát âm Mazon Creek 0 bình chọn
05/02/2010 eicastic [en] phát âm eicastic 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2010 exon [en] phát âm exon 0 bình chọn
31/01/2010 Diana Ambache [en] phát âm Diana Ambache -1 bình chọn
31/01/2010 Tommotian [en] phát âm Tommotian 0 bình chọn
31/01/2010 Hugh d'Avranches [en] phát âm Hugh d'Avranches 0 bình chọn
31/01/2010 homeoboxes [en] phát âm homeoboxes 0 bình chọn
31/01/2010 Albert Sabin [en] phát âm Albert Sabin 0 bình chọn
31/01/2010 Jonas Salk [en] phát âm Jonas Salk 0 bình chọn
26/01/2010 Silvia Neysters [en] phát âm Silvia Neysters 0 bình chọn
26/01/2010 Chenies Manor House [en] phát âm Chenies Manor House 0 bình chọn
25/01/2010 high-rise [en] phát âm high-rise 0 bình chọn
25/01/2010 F1 [en] phát âm F1 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

I grew up in an expat family, so I have more then one accent. I was born in Auckland, New Zealand, grew up in countless states of the USA; and pretty much have lived all over the Americas. This includes Mexico, Chile, Dutch Suriname and British Guyana.

I'm currently abroad. I've studied Dutch, Spanish, Sranan tongo, among other languages.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ tigernerve


Thống kê thành viên

Phát âm: 31 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 104

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 14.205


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.335

Vị thứ theo phát âm: 6.552