Những từ đã phát âm của tigernerve trong Forvo Trang 2.

Thành viên: tigernerve Đăng ký phát âm của tigernerve

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/05/2009 uncopyrightable [en] phát âm uncopyrightable 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I grew up in an expat family, so I have more then one accent. I was born in Auckland, New Zealand, grew up in countless states of the USA; and pretty much have lived all over the Americas. This includes Mexico, Chile, Dutch Suriname and British Guyana.

I'm currently abroad. I've studied Dutch, Spanish, Sranan tongo, among other languages.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ tigernerve


Thống kê thành viên

Phát âm: 31 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 104

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 14.238


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.336

Vị thứ theo phát âm: 6.601