Thành viên:

tinboi

Đăng ký phát âm của tinboi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/10/2012 Namaste [hi] phát âm Namaste 0 bình chọn
04/10/2012 app kaise hain [hi] phát âm app kaise hain 0 bình chọn
04/10/2012 সাতচল্লিশ [as] phát âm সাতচল্লিশ 0 bình chọn
04/10/2012 Atanu [as] phát âm Atanu 0 bình chọn
03/10/2012 মৈ তমাক ভাল পাউ [as] phát âm মৈ তমাক ভাল পাউ 0 bình chọn
03/10/2012 শান্তি [as] phát âm শান্তি 0 bình chọn
03/10/2012 সূর্য [as] phát âm সূর্য 0 bình chọn
03/10/2012 ব্ৰহ্মপুত্ৰ [as] phát âm ব্ৰহ্মপুত্ৰ 0 bình chọn
03/10/2012 অসম [as] phát âm অসম 0 bình chọn
03/10/2012 Ki Khobor? [as] phát âm Ki Khobor? 0 bình chọn