Những từ đã phát âm của tonimartz trong Forvo

Thành viên: tonimartz Đăng ký phát âm của tonimartz

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/06/2008 Majorica [es] phát âm Majorica 0 bình chọn
11/06/2008 Pepe Carvalho [es] phát âm Pepe Carvalho 0 bình chọn
11/06/2008 Calexico [es] phát âm Calexico 0 bình chọn
11/06/2008 EEUU [es] phát âm EEUU 0 bình chọn
11/06/2008 comitiva [es] phát âm comitiva 0 bình chọn
11/06/2008 cábalas [es] phát âm cábalas 0 bình chọn
11/06/2008 predicciones [es] phát âm predicciones 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/06/2008 validez [es] phát âm validez 0 bình chọn
11/06/2008 consumo [es] phát âm consumo 0 bình chọn
11/06/2008 seco [es] phát âm seco 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/06/2008 décimas [es] phát âm décimas 0 bình chọn
11/06/2008 española [es] phát âm española 0 bình chọn
11/06/2008 niña mimada [es] phát âm niña mimada 0 bình chọn
11/06/2008 Rocío Dúrcal [es] phát âm Rocío Dúrcal 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/06/2008 José Carreras [es] phát âm José Carreras 0 bình chọn
11/06/2008 Víctor Manuel [es] phát âm Víctor Manuel 0 bình chọn
11/06/2008 búsqueda [es] phát âm búsqueda 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/06/2008 día [es] phát âm día 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/06/2008 hoy [es] phát âm hoy 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/06/2008 marginal [es] phát âm marginal 1 bình chọn
11/06/2008 entusiasmo [es] phát âm entusiasmo 0 bình chọn
11/06/2008 Edimburgo [es] phát âm Edimburgo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/06/2008 París [es] phát âm París 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/06/2008 Brujas [es] phát âm Brujas 0 bình chọn
11/06/2008 Suiza [es] phát âm Suiza -1 bình chọn
11/06/2008 Manuel Vázquez Montalbán [es] phát âm Manuel Vázquez Montalbán 0 bình chọn
11/06/2008 Praga [es] phát âm Praga 0 bình chọn
11/06/2008 tarde [es] phát âm tarde 0 bình chọn
11/06/2008 Paco De Lucía [es] phát âm Paco De Lucía 0 bình chọn
20/03/2008 Águilas [es] phát âm Águilas 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ tonimartz


Thống kê thành viên

Phát âm: 33 (8 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 9.644


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.974

Vị thứ theo phát âm: 6.297