Thành viên: truk007

Đăng ký phát âm của truk007

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/05/2011 awl [en] phát âm awl -2 bình chọn