Những từ đã phát âm của truk007 trong Forvo

Thành viên: truk007 Đăng ký phát âm của truk007

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/05/2011 awl [en] phát âm awl -2 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Israel

Liên hệ truk007


Thống kê thành viên

Phát âm: 1

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 7.305


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 37.381