Những từ đã phát âm của tylino trong Forvo

Thành viên: tylino Đăng ký phát âm của tylino

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/04/2013 Alexandre Sergueïevitch Pouchkine [fr] phát âm Alexandre Sergueïevitch Pouchkine 0 bình chọn
23/04/2013 l'aise [fr] phát âm l'aise 0 bình chọn
23/04/2013 règlement [fr] phát âm règlement 0 bình chọn
23/04/2013 l'actrice [fr] phát âm l'actrice 0 bình chọn
23/04/2013 confiture de framboise [fr] phát âm confiture de framboise 0 bình chọn
23/04/2013 les Frangins [fr] phát âm les Frangins 0 bình chọn
23/04/2013 la pierrade [fr] phát âm la pierrade 0 bình chọn
23/04/2013 traboule [fr] phát âm traboule 0 bình chọn
23/04/2013 fâcheuse [fr] phát âm fâcheuse 0 bình chọn
23/04/2013 joyeuses [fr] phát âm joyeuses 0 bình chọn
23/04/2013 une fâcheuse affaire [fr] phát âm une fâcheuse affaire 0 bình chọn
23/04/2013 le coup de théâtre [fr] phát âm le coup de théâtre 0 bình chọn
23/04/2013 l'ambassade [fr] phát âm l'ambassade 0 bình chọn
23/04/2013 l'émeraude [fr] phát âm l'émeraude 0 bình chọn
23/04/2013 Service d'assistance médicale d'urgence [fr] phát âm Service d'assistance médicale d'urgence 0 bình chọn
23/04/2013 l'endurance [fr] phát âm l'endurance 0 bình chọn
22/04/2013 réfutation [fr] phát âm réfutation 0 bình chọn
11/04/2013 s’y [fr] phát âm s’y 0 bình chọn
11/04/2013 bouffir [fr] phát âm bouffir 0 bình chọn
11/04/2013 boursouflure [fr] phát âm boursouflure 0 bình chọn
11/04/2013 ne s’y prête [fr] phát âm ne s’y prête 0 bình chọn
11/04/2013 dire une bêtise [fr] phát âm dire une bêtise 0 bình chọn
11/04/2013 d’acquérir [fr] phát âm d’acquérir -1 bình chọn
11/04/2013 plasmas [fr] phát âm plasmas 0 bình chọn
11/04/2013 impies [fr] phát âm impies 0 bình chọn
04/04/2013 Ambroise Willaume [fr] phát âm Ambroise Willaume 0 bình chọn
04/04/2013 surveillées [fr] phát âm surveillées 0 bình chọn
04/04/2013 récupérations [fr] phát âm récupérations 0 bình chọn
21/02/2013 Louis Lafont [fr] phát âm Louis Lafont 0 bình chọn
21/02/2013 Reimmann [fr] phát âm Reimmann 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Nietzschéen convaincu passionné par l’histoire des religions qui est une porte ouverte sur le temps l’espace les hommes et les cultures.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ tylino


Thống kê thành viên

Phát âm: 175 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 18

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 14.361


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.355

Vị thứ theo phát âm: 1.580