Những từ đã phát âm của tylino trong Forvo

Thành viên: tylino Đăng ký phát âm của tylino

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/04/2013 Alexandre Sergueïevitch Pouchkine [fr] phát âm Alexandre Sergueïevitch Pouchkine bình chọn
23/04/2013 l'aise [fr] phát âm l'aise bình chọn
23/04/2013 d'actrice [fr] phát âm d'actrice bình chọn
23/04/2013 règlement [fr] phát âm règlement bình chọn
23/04/2013 l'actrice [fr] phát âm l'actrice bình chọn
23/04/2013 confiture de framboise [fr] phát âm confiture de framboise bình chọn
23/04/2013 les Frangins [fr] phát âm les Frangins bình chọn
23/04/2013 la pierrade [fr] phát âm la pierrade bình chọn
23/04/2013 traboule [fr] phát âm traboule bình chọn
23/04/2013 fâcheuse [fr] phát âm fâcheuse bình chọn
23/04/2013 joyeuses [fr] phát âm joyeuses bình chọn
23/04/2013 une fâcheuse affaire [fr] phát âm une fâcheuse affaire bình chọn
23/04/2013 le coup de théâtre [fr] phát âm le coup de théâtre bình chọn
23/04/2013 l'ambassade [fr] phát âm l'ambassade bình chọn
23/04/2013 l'émeraude [fr] phát âm l'émeraude bình chọn
23/04/2013 Service d'assistance médicale d'urgence [fr] phát âm Service d'assistance médicale d'urgence bình chọn
23/04/2013 l'endurance [fr] phát âm l'endurance bình chọn
22/04/2013 réfutation [fr] phát âm réfutation bình chọn
11/04/2013 s’y [fr] phát âm s’y bình chọn
11/04/2013 bouffir [fr] phát âm bouffir bình chọn
11/04/2013 boursouflure [fr] phát âm boursouflure bình chọn
11/04/2013 ne s’y prête [fr] phát âm ne s’y prête bình chọn
11/04/2013 dire une bêtise [fr] phát âm dire une bêtise bình chọn
11/04/2013 d’acquérir [fr] phát âm d’acquérir bình chọn
11/04/2013 plasmas [fr] phát âm plasmas bình chọn
11/04/2013 impies [fr] phát âm impies bình chọn
04/04/2013 Ambroise Willaume [fr] phát âm Ambroise Willaume bình chọn
04/04/2013 surveillées [fr] phát âm surveillées bình chọn
04/04/2013 récupérations [fr] phát âm récupérations bình chọn
21/02/2013 Louis Lafont [fr] phát âm Louis Lafont bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Nietzschéen convaincu passionné par l’histoire des religions qui est une porte ouverte sur le temps l’espace les hommes et les cultures.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ tylino


Thống kê thành viên

Phát âm: 177 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 18

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 8.376


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.561

Vị thứ theo phát âm: 1.286