Những từ đã phát âm của ukis trong Forvo

Thành viên: ukis Đăng ký phát âm của ukis

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/09/2008 Hannibal Laguna [es] phát âm Hannibal Laguna bình chọn
19/09/2008 tablas [es] phát âm tablas bình chọn
19/09/2008 indecente [es] phát âm indecente bình chọn
19/09/2008 ochenta [es] phát âm ochenta bình chọn
19/09/2008 década [es] phát âm década bình chọn
19/09/2008 recreación [es] phát âm recreación bình chọn
19/09/2008 piezas [es] phát âm piezas bình chọn
19/09/2008 brisa [es] phát âm brisa bình chọn
19/09/2008 matiza [es] phát âm matiza bình chọn
19/09/2008 pone [es] phát âm pone bình chọn
19/09/2008 aves [es] phát âm aves -1 bình chọn
19/09/2008 texturas [es] phát âm texturas bình chọn
19/09/2008 decidida [es] phát âm decidida bình chọn
19/09/2008 colección [es] phát âm colección bình chọn
19/09/2008 superposición [es] phát âm superposición bình chọn
19/09/2008 broche [es] phát âm broche bình chọn
19/09/2008 sofisticados [es] phát âm sofisticados bình chọn
19/09/2008 drapeados [es] phát âm drapeados bình chọn
19/09/2008 perfilan [es] phát âm perfilan bình chọn
19/09/2008 líneas [es] phát âm líneas bình chọn
19/09/2008 rasos [es] phát âm rasos bình chọn
19/09/2008 joyas [es] phát âm joyas bình chọn
19/09/2008 pequeñas [es] phát âm pequeñas bình chọn
19/09/2008 Escotes [es] phát âm Escotes bình chọn
19/09/2008 forman [es] phát âm forman bình chọn
19/09/2008 enseñan [es] phát âm enseñan bình chọn
19/09/2008 empolvados [es] phát âm empolvados bình chọn
19/09/2008 cristales [es] phát âm cristales bình chọn
19/09/2008 vestidos [es] phát âm vestidos bình chọn
19/09/2008 asimétricos [es] phát âm asimétricos bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ ukis


Thống kê thành viên

Phát âm: 41

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 4.496


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 4.314