Những từ đã phát âm của undavide trong Forvo

Thành viên: undavide Đăng ký phát âm của undavide

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/04/2010 arcaica [it] phát âm arcaica bình chọn
14/04/2010 Padovanino [it] phát âm Padovanino bình chọn
14/04/2010 Papa Innocenzo XI [it] phát âm Papa Innocenzo XI bình chọn
14/04/2010 scorretta [it] phát âm scorretta bình chọn
14/04/2010 fondamentalmente [it] phát âm fondamentalmente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2010 antiche vie [it] phát âm antiche vie bình chọn
14/04/2010 indicato [it] phát âm indicato bình chọn
26/03/2010 abbacchiamento [it] phát âm abbacchiamento bình chọn
26/03/2010 abbagliante [it] phát âm abbagliante bình chọn
26/03/2010 abbassabile [it] phát âm abbassabile bình chọn
26/03/2010 abbinabile [it] phát âm abbinabile bình chọn
26/03/2010 Pala Dozza [it] phát âm Pala Dozza bình chọn
26/03/2010 abbassamento [it] phát âm abbassamento bình chọn
26/03/2010 abbietto [it] phát âm abbietto bình chọn
24/03/2010 Radicali Italiani [it] phát âm Radicali Italiani bình chọn
24/03/2010 Partito Socialista Italiano [it] phát âm Partito Socialista Italiano 0 bình chọn
24/03/2010 abbraccione [it] phát âm abbraccione bình chọn
24/03/2010 abbonarsi [it] phát âm abbonarsi bình chọn
24/03/2010 tornata [it] phát âm tornata 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/03/2010 mandato [it] phát âm mandato bình chọn
24/03/2010 annuale [it] phát âm annuale bình chọn
24/03/2010 edizione [it] phát âm edizione bình chọn
24/03/2010 quindicinale [it] phát âm quindicinale bình chọn
24/03/2010 Italia dei Valori [it] phát âm Italia dei Valori bình chọn
24/03/2010 bisettimanale [it] phát âm bisettimanale bình chọn
24/03/2010 controversia [it] phát âm controversia bình chọn
24/03/2010 tempestivo [it] phát âm tempestivo bình chọn
24/03/2010 PdL [it] phát âm PdL bình chọn
24/03/2010 PD [it] phát âm PD bình chọn
24/03/2010 bimensile [it] phát âm bimensile bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ undavide


Thống kê thành viên

Phát âm: 32 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 3.269


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 5.145