Những từ đã phát âm của vangel trong Forvo

Thành viên: vangel Đăng ký phát âm của vangel

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/06/2010 Nicolas Mahut [fr] phát âm Nicolas Mahut bình chọn
29/06/2010 Laveaux [fr] phát âm Laveaux 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2010 Laurent Ugo [fr] phát âm Laurent Ugo bình chọn
29/06/2010 Ipsen [fr] phát âm Ipsen bình chọn
29/06/2010 Maupassant [fr] phát âm Maupassant bình chọn
29/06/2010 équivalent [fr] phát âm équivalent bình chọn
29/06/2010 dulac [fr] phát âm dulac bình chọn
29/06/2010 tiersmondiste [fr] phát âm tiersmondiste bình chọn
29/06/2010 brésilienne [fr] phát âm brésilienne bình chọn
29/06/2010 Regrettons beaucoup [fr] phát âm Regrettons beaucoup bình chọn
29/06/2010 Frank Leboeuf [fr] phát âm Frank Leboeuf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2010 éteins [fr] phát âm éteins bình chọn
29/06/2010 Emile Zola [fr] phát âm Emile Zola bình chọn
29/06/2010 m'appelle [fr] phát âm m'appelle bình chọn
24/06/2010 Eric Dansault [fr] phát âm Eric Dansault bình chọn
24/06/2010 Société d'Emboutissage de Bourgogne [fr] phát âm Société d'Emboutissage de Bourgogne bình chọn
24/06/2010 Henri Wallon [fr] phát âm Henri Wallon bình chọn
24/06/2010 naît [fr] phát âm naît bình chọn
24/06/2010 Fos-sur-Mer [fr] phát âm Fos-sur-Mer bình chọn
24/06/2010 Abbaye Saint-Gervais [fr] phát âm Abbaye Saint-Gervais bình chọn
24/06/2010 vidocq [fr] phát âm vidocq bình chọn
24/06/2010 réclament [fr] phát âm réclament bình chọn
24/06/2010 Didier Drogba [fr] phát âm Didier Drogba bình chọn
24/06/2010 Etienne Bacrot [fr] phát âm Etienne Bacrot 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/06/2010 Maxime Vachier-Lagrave [fr] phát âm Maxime Vachier-Lagrave 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/06/2010 presenterai [fr] phát âm presenterai bình chọn
24/06/2010 parlaient [fr] phát âm parlaient 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/06/2010 allaient [fr] phát âm allaient 0 bình chọn
24/06/2010 templion [fr] phát âm templion bình chọn
24/06/2010 Servier [fr] phát âm Servier bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ vangel


Thống kê thành viên

Phát âm: 128 (21 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 17

Bình chọn: 23 bình chọn

Số lần xem trang: 22.223


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.715

Vị thứ theo phát âm: 1.685