Những từ đã phát âm của vangel trong Forvo Trang 3.

Thành viên: vangel Đăng ký phát âm của vangel

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/07/2009 convaincante [fr] phát âm convaincante bình chọn
09/07/2009 Christophe Rousset [fr] phát âm Christophe Rousset bình chọn
09/07/2009 Légion d'honneur [fr] phát âm Légion d'honneur bình chọn
09/07/2009 envoie [fr] phát âm envoie bình chọn
09/07/2009 lises [fr] phát âm lises bình chọn
09/07/2009 Morceau de Concert [fr] phát âm Morceau de Concert 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/07/2009 Saint-Péyrau [fr] phát âm Saint-Péyrau bình chọn
09/07/2009 image du jour [fr] phát âm image du jour bình chọn
09/07/2009 faux pas [fr] phát âm faux pas bình chọn
08/07/2009 David d'Angers [fr] phát âm David d'Angers bình chọn
08/07/2009 Vinet [fr] phát âm Vinet bình chọn
08/07/2009 Isidore Lucien Ducasse [fr] phát âm Isidore Lucien Ducasse bình chọn
08/07/2009 CERN [fr] phát âm CERN bình chọn
08/07/2009 sensation [fr] phát âm sensation bình chọn
08/07/2009 hameau [fr] phát âm hameau bình chọn
08/07/2009 cinq cents [fr] phát âm cinq cents 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2009 Adam Gontier [fr] phát âm Adam Gontier bình chọn
08/07/2009 grenache [fr] phát âm grenache bình chọn
08/07/2009 tournedos [fr] phát âm tournedos bình chọn
08/07/2009 Aneth [fr] phát âm Aneth bình chọn
08/07/2009 c'est pas ? [fr] phát âm c'est pas ? 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2009 cham [fr] phát âm cham bình chọn
08/07/2009 Michel Cluizel [fr] phát âm Michel Cluizel bình chọn
08/07/2009 Maréchal Niel [fr] phát âm Maréchal Niel bình chọn
08/07/2009 Sarrasine [fr] phát âm Sarrasine 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2009 masculine [fr] phát âm masculine bình chọn
08/07/2009 L'Atelier [fr] phát âm L'Atelier bình chọn
08/07/2009 souhaitée [fr] phát âm souhaitée bình chọn
08/07/2009 Jean Auguste Dominique Ingres [fr] phát âm Jean Auguste Dominique Ingres bình chọn
08/07/2009 Georges Seurat [fr] phát âm Georges Seurat bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ vangel


Thống kê thành viên

Phát âm: 128 (21 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 17

Bình chọn: 23 bình chọn

Số lần xem trang: 22.279


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.807

Vị thứ theo phát âm: 1.679