Những từ đã phát âm của vangel trong Forvo Trang 4.

Thành viên: vangel Đăng ký phát âm của vangel

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/07/2009 aperçoit [fr] phát âm aperçoit 0 bình chọn
06/07/2009 Thonon-les-Bains [fr] phát âm Thonon-les-Bains 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/07/2009 Jules Hardouin Mansart [fr] phát âm Jules Hardouin Mansart 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/07/2009 Volleyball de plage [fr] phát âm Volleyball de plage 0 bình chọn
06/07/2009 Montparnasse [fr] phát âm Montparnasse 0 bình chọn
06/07/2009 Compte-rendu [fr] phát âm Compte-rendu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/07/2009 rapport [fr] phát âm rapport 3 bình chọn
06/07/2009 Recueil [fr] phát âm Recueil 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/07/2009 bouillabaisse [fr] phát âm bouillabaisse 0 bình chọn
06/07/2009 Villandry [fr] phát âm Villandry 0 bình chọn
06/07/2009 Bible [fr] phát âm Bible 0 bình chọn
06/07/2009 Maddox [fr] phát âm Maddox 0 bình chọn
06/07/2009 Charles Bonnet [fr] phát âm Charles Bonnet 0 bình chọn
06/07/2009 câlin [fr] phát âm câlin 0 bình chọn
06/07/2009 spatial [fr] phát âm spatial 0 bình chọn
06/07/2009 Tintin [fr] phát âm Tintin 0 bình chọn
06/07/2009 Amélie Nothomb [fr] phát âm Amélie Nothomb 0 bình chọn
06/07/2009 élan [fr] phát âm élan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/07/2009 Chenonceau [fr] phát âm Chenonceau 0 bình chọn
05/07/2009 Chambord [fr] phát âm Chambord 0 bình chọn
05/07/2009 Les Misérables [fr] phát âm Les Misérables 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/07/2009 veloute [fr] phát âm veloute 0 bình chọn
05/07/2009 Serviette [fr] phát âm Serviette 0 bình chọn
05/07/2009 Pouillac [fr] phát âm Pouillac 0 bình chọn
05/07/2009 délicieuse [fr] phát âm délicieuse 0 bình chọn
05/07/2009 l'amour [fr] phát âm l'amour 2 bình chọn
05/07/2009 Bethléem [fr] phát âm Bethléem 0 bình chọn
05/07/2009 insouciant [fr] phát âm insouciant 0 bình chọn
05/07/2009 Cointreau [fr] phát âm Cointreau 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/07/2009 elix [fr] phát âm elix 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ vangel


Thống kê thành viên

Phát âm: 128 (25 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 16

Bình chọn: 29 bình chọn

Số lần xem trang: 34.344


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.857

Vị thứ theo phát âm: 2.062