Những từ đã phát âm của vangel trong Forvo Trang 5.

Thành viên: vangel Đăng ký phát âm của vangel

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/07/2009 Louis Althusser [fr] phát âm Louis Althusser 0 bình chọn
02/07/2009 La Dame Blanche [fr] phát âm La Dame Blanche 0 bình chọn
02/07/2009 Michel Leiris [fr] phát âm Michel Leiris 0 bình chọn
02/07/2009 le sac [fr] phát âm le sac 0 bình chọn
02/07/2009 teinturiers [fr] phát âm teinturiers 0 bình chọn
02/07/2009 Nièvre [fr] phát âm Nièvre 0 bình chọn
02/07/2009 Joseph-Marie Vien [fr] phát âm Joseph-Marie Vien 0 bình chọn
02/07/2009 L’été [fr] phát âm L’été 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ vangel


Thống kê thành viên

Phát âm: 128 (25 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 16

Bình chọn: 29 bình chọn

Số lần xem trang: 33.550


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.739

Vị thứ theo phát âm: 2.048