Những từ đã phát âm của veronicaireta trong Forvo

Thành viên: veronicaireta Đăng ký phát âm của veronicaireta

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/01/2014 Parrandeo [es] phát âm Parrandeo bình chọn
22/06/2011 consejo [es] phát âm consejo bình chọn
22/06/2011 matrimonio [es] phát âm matrimonio bình chọn
22/06/2011 entusiasmo [es] phát âm entusiasmo bình chọn
22/06/2011 excelencia [es] phát âm excelencia bình chọn
22/06/2011 plenitud [es] phát âm plenitud 1 bình chọn
22/06/2011 cárcel [es] phát âm cárcel bình chọn
22/06/2011 endemoniado [es] phát âm endemoniado bình chọn
22/06/2011 ministrar [es] phát âm ministrar bình chọn
22/06/2011 Garvey [es] phát âm Garvey bình chọn
22/06/2011 Salvador de Maella [es] phát âm Salvador de Maella bình chọn
02/06/2010 entendió [es] phát âm entendió bình chọn
02/06/2010 aguardaba [es] phát âm aguardaba bình chọn
02/06/2010 escurrido [es] phát âm escurrido bình chọn
02/06/2010 apesadumbrada [es] phát âm apesadumbrada bình chọn
02/06/2010 pertenencias [es] phát âm pertenencias bình chọn
02/06/2010 penetró [es] phát âm penetró bình chọn
02/06/2010 destinados [es] phát âm destinados bình chọn
02/06/2010 tardaba [es] phát âm tardaba bình chọn
02/06/2010 correas [es] phát âm correas bình chọn
02/06/2010 deceso [es] phát âm deceso bình chọn
02/06/2010 incipientes [es] phát âm incipientes bình chọn
02/06/2010 brindar [es] phát âm brindar bình chọn
02/06/2010 tuvieron [es] phát âm tuvieron bình chọn
02/06/2010 trasladó [es] phát âm trasladó bình chọn
02/06/2010 asustaba [es] phát âm asustaba bình chọn
02/06/2010 apalancamiento [es] phát âm apalancamiento bình chọn
02/06/2010 anchas [es] phát âm anchas bình chọn
02/06/2010 entregada [es] phát âm entregada bình chọn
02/06/2010 exigía [es] phát âm exigía bình chọn

Thông tin thành viên

Nacida en Celaya, Guanajuato. Vivo en la Ciudad de México desde hace más de 30 años. Estudié Lengua y Literatura.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: México

Liên hệ veronicaireta


Thống kê thành viên

Phát âm: 56 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 4.321


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 13.414

Vị thứ theo phát âm: 3.373