Những từ đã phát âm của viool trong Forvo

Thành viên: viool Đăng ký phát âm của viool

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2014 lictorbundel [nl] phát âm lictorbundel 0 bình chọn
23/01/2014 heraldisch [nl] phát âm heraldisch 0 bình chọn
23/01/2014 nok [nl] phát âm nok 0 bình chọn
23/01/2014 vervallen [nl] phát âm vervallen 0 bình chọn
23/01/2014 uitstralen [nl] phát âm uitstralen 0 bình chọn
23/01/2014 beemdbrikgronden [nl] phát âm beemdbrikgronden 0 bình chọn
23/01/2014 laarpodzolgronden [nl] phát âm laarpodzolgronden 0 bình chọn
23/01/2014 liedeerdgronden [nl] phát âm liedeerdgronden 0 bình chọn
23/01/2014 kuilbrikgronden [nl] phát âm kuilbrikgronden 0 bình chọn
23/01/2014 Herbert Blankensteijn [nl] phát âm Herbert Blankensteijn 0 bình chọn
23/01/2014 Molijn [nl] phát âm Molijn 0 bình chọn
23/01/2014 vlakvaaggronden [nl] phát âm vlakvaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 hofeerdgronden [nl] phát âm hofeerdgronden 0 bình chọn
23/01/2014 Entr'acte [nl] phát âm Entr'acte 0 bình chọn
23/01/2014 tweeling [nl] phát âm tweeling 0 bình chọn
23/01/2014 stiefvader [nl] phát âm stiefvader 0 bình chọn
23/01/2014 stiefmoeder [nl] phát âm stiefmoeder 0 bình chọn
23/01/2014 stiefbroer [nl] phát âm stiefbroer 0 bình chọn
23/01/2014 stiefzus [nl] phát âm stiefzus 0 bình chọn
23/01/2014 melkveehouder [nl] phát âm melkveehouder 0 bình chọn
23/01/2014 delbrikgronden [nl] phát âm delbrikgronden 0 bình chọn
23/01/2014 bergbrikgronden [nl] phát âm bergbrikgronden 0 bình chọn
23/01/2014 rooibrikgronden [nl] phát âm rooibrikgronden 0 bình chọn
23/01/2014 plaseerdgronden [nl] phát âm plaseerdgronden 0 bình chọn
23/01/2014 akkereerdgronden [nl] phát âm akkereerdgronden 0 bình chọn
23/01/2014 meerveengronden [nl] phát âm meerveengronden 0 bình chọn
23/01/2014 daalbrikgronden [nl] phát âm daalbrikgronden 0 bình chọn
23/01/2014 slikvaaggronden [nl] phát âm slikvaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 gorsvaaggronden [nl] phát âm gorsvaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 drechtvaaggronden [nl] phát âm drechtvaaggronden 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ viool


Thống kê thành viên

Phát âm: 279 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 11.065


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 15.607

Vị thứ theo phát âm: 947