Những từ đã phát âm của viool trong Forvo

Thành viên: viool Đăng ký phát âm của viool

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/10/2014 zigeunerorkest [nl] phát âm zigeunerorkest 0 bình chọn
16/10/2014 Louwers [nl] phát âm Louwers 0 bình chọn
16/10/2014 Roels [nl] phát âm Roels 0 bình chọn
16/10/2014 Wim-Jelle [nl] phát âm Wim-Jelle 0 bình chọn
16/10/2014 zienswijze [nl] phát âm zienswijze 0 bình chọn
16/10/2014 ziende [nl] phát âm ziende 0 bình chọn
16/10/2014 zigeunertoonladder [nl] phát âm zigeunertoonladder 0 bình chọn
16/10/2014 zier [nl] phát âm zier 0 bình chọn
16/10/2014 zielzorg [nl] phát âm zielzorg 0 bình chọn
16/10/2014 zijdeteelt [nl] phát âm zijdeteelt 0 bình chọn
16/10/2014 zijderoute [nl] phát âm zijderoute 0 bình chọn
16/10/2014 zijdeglans [nl] phát âm zijdeglans 0 bình chọn
16/10/2014 zijde-industrie [nl] phát âm zijde-industrie 0 bình chọn
16/10/2014 zijdecocon [nl] phát âm zijdecocon 0 bình chọn
16/10/2014 zijgalerij [nl] phát âm zijgalerij 0 bình chọn
16/10/2014 oorlelletje [nl] phát âm oorlelletje 0 bình chọn
16/10/2014 netvoeding [nl] phát âm netvoeding 0 bình chọn
16/10/2014 Simone [nl] phát âm Simone 0 bình chọn
16/10/2014 aanhouding [nl] phát âm aanhouding 0 bình chọn
16/10/2014 doodverven [nl] phát âm doodverven 0 bình chọn
16/10/2014 verkoopgolf [nl] phát âm verkoopgolf 0 bình chọn
23/01/2014 lictorbundel [nl] phát âm lictorbundel 0 bình chọn
23/01/2014 heraldisch [nl] phát âm heraldisch 0 bình chọn
23/01/2014 nok [nl] phát âm nok 0 bình chọn
23/01/2014 vervallen [nl] phát âm vervallen 0 bình chọn
23/01/2014 uitstralen [nl] phát âm uitstralen 0 bình chọn
23/01/2014 beemdbrikgronden [nl] phát âm beemdbrikgronden 0 bình chọn
23/01/2014 laarpodzolgronden [nl] phát âm laarpodzolgronden 0 bình chọn
23/01/2014 liedeerdgronden [nl] phát âm liedeerdgronden 0 bình chọn
23/01/2014 kuilbrikgronden [nl] phát âm kuilbrikgronden 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ viool


Thống kê thành viên

Phát âm: 300 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 18.041


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 17.903

Vị thứ theo phát âm: 1.006