Những từ đã phát âm của viool trong Forvo Trang 2.

Thành viên: viool Đăng ký phát âm của viool

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2014 Herbert Blankensteijn [nl] phát âm Herbert Blankensteijn 0 bình chọn
23/01/2014 Molijn [nl] phát âm Molijn 0 bình chọn
23/01/2014 vlakvaaggronden [nl] phát âm vlakvaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 hofeerdgronden [nl] phát âm hofeerdgronden 0 bình chọn
23/01/2014 Entr'acte [nl] phát âm Entr'acte 0 bình chọn
23/01/2014 tweeling [nl] phát âm tweeling 0 bình chọn
23/01/2014 stiefvader [nl] phát âm stiefvader 0 bình chọn
23/01/2014 stiefmoeder [nl] phát âm stiefmoeder 0 bình chọn
23/01/2014 stiefbroer [nl] phát âm stiefbroer 0 bình chọn
23/01/2014 stiefzus [nl] phát âm stiefzus 0 bình chọn
23/01/2014 melkveehouder [nl] phát âm melkveehouder 0 bình chọn
23/01/2014 delbrikgronden [nl] phát âm delbrikgronden 0 bình chọn
23/01/2014 bergbrikgronden [nl] phát âm bergbrikgronden 0 bình chọn
23/01/2014 rooibrikgronden [nl] phát âm rooibrikgronden 0 bình chọn
23/01/2014 plaseerdgronden [nl] phát âm plaseerdgronden 0 bình chọn
23/01/2014 akkereerdgronden [nl] phát âm akkereerdgronden 0 bình chọn
23/01/2014 meerveengronden [nl] phát âm meerveengronden 0 bình chọn
23/01/2014 daalbrikgronden [nl] phát âm daalbrikgronden 0 bình chọn
23/01/2014 slikvaaggronden [nl] phát âm slikvaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 gorsvaaggronden [nl] phát âm gorsvaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 drechtvaaggronden [nl] phát âm drechtvaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 boveengronden [nl] phát âm boveengronden 0 bình chọn
23/01/2014 poldervaaggronden [nl] phát âm poldervaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 nesvaaggronden [nl] phát âm nesvaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 vorstvaaggronden [nl] phát âm vorstvaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 aarveengronden [nl] phát âm aarveengronden 0 bình chọn
23/01/2014 koopveengronden [nl] phát âm koopveengronden 0 bình chọn
23/01/2014 Broecke [nl] phát âm Broecke 0 bình chọn
23/01/2014 woudeerdgronden [nl] phát âm woudeerdgronden 0 bình chọn
23/01/2014 pleeggezin [nl] phát âm pleeggezin 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ viool


Thống kê thành viên

Phát âm: 300 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 17.976


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 20.456

Vị thứ theo phát âm: 1.006