Những từ đã phát âm của viool trong Forvo Trang 2.

Thành viên: viool Đăng ký phát âm của viool

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2014 boveengronden [nl] phát âm boveengronden bình chọn
23/01/2014 poldervaaggronden [nl] phát âm poldervaaggronden bình chọn
23/01/2014 nesvaaggronden [nl] phát âm nesvaaggronden bình chọn
23/01/2014 vorstvaaggronden [nl] phát âm vorstvaaggronden bình chọn
23/01/2014 aarveengronden [nl] phát âm aarveengronden bình chọn
23/01/2014 koopveengronden [nl] phát âm koopveengronden bình chọn
23/01/2014 Broecke [nl] phát âm Broecke bình chọn
23/01/2014 woudeerdgronden [nl] phát âm woudeerdgronden bình chọn
23/01/2014 pleeggezin [nl] phát âm pleeggezin bình chọn
23/01/2014 pleegvader [nl] phát âm pleegvader bình chọn
23/01/2014 pleegmoeder [nl] phát âm pleegmoeder bình chọn
23/01/2014 pleegkind [nl] phát âm pleegkind bình chọn
23/01/2014 Josef Israelplein [nl] phát âm Josef Israelplein bình chọn
23/01/2014 pleegzoon [nl] phát âm pleegzoon bình chọn
23/01/2014 pleegdochter [nl] phát âm pleegdochter 1 bình chọn
23/01/2014 vettig [nl] phát âm vettig bình chọn
23/01/2014 uit elkaar gaan [nl] phát âm uit elkaar gaan bình chọn
23/01/2014 ontbloten [nl] phát âm ontbloten bình chọn
23/01/2014 struikelen [nl] phát âm struikelen bình chọn
23/01/2014 doemscenario [nl] phát âm doemscenario bình chọn
23/01/2014 historiestuk [nl] phát âm historiestuk bình chọn
23/01/2014 wortelen [nl] phát âm wortelen bình chọn
23/01/2014 waterhuishouding [nl] phát âm waterhuishouding bình chọn
23/01/2014 kerstboominzameling [nl] phát âm kerstboominzameling bình chọn
23/01/2014 vermicelli [nl] phát âm vermicelli bình chọn
23/01/2014 tijdstippen [nl] phát âm tijdstippen bình chọn
23/01/2014 advocaatkosten [nl] phát âm advocaatkosten bình chọn
23/01/2014 van Ooij [nl] phát âm van Ooij bình chọn
23/01/2014 Schooneveld [nl] phát âm Schooneveld bình chọn
23/01/2014 Marsdiep [nl] phát âm Marsdiep bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ viool


Thống kê thành viên

Phát âm: 279 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 8.505


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.068

Vị thứ theo phát âm: 860