Những từ đã phát âm của viool trong Forvo Trang 2.

Thành viên: viool Đăng ký phát âm của viool

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2014 boveengronden [nl] phát âm boveengronden 0 bình chọn
23/01/2014 poldervaaggronden [nl] phát âm poldervaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 nesvaaggronden [nl] phát âm nesvaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 vorstvaaggronden [nl] phát âm vorstvaaggronden 0 bình chọn
23/01/2014 aarveengronden [nl] phát âm aarveengronden 0 bình chọn
23/01/2014 koopveengronden [nl] phát âm koopveengronden 0 bình chọn
23/01/2014 Broecke [nl] phát âm Broecke 0 bình chọn
23/01/2014 woudeerdgronden [nl] phát âm woudeerdgronden 0 bình chọn
23/01/2014 pleeggezin [nl] phát âm pleeggezin 0 bình chọn
23/01/2014 pleegvader [nl] phát âm pleegvader 0 bình chọn
23/01/2014 pleegmoeder [nl] phát âm pleegmoeder 0 bình chọn
23/01/2014 pleegkind [nl] phát âm pleegkind 0 bình chọn
23/01/2014 Josef Israelplein [nl] phát âm Josef Israelplein 0 bình chọn
23/01/2014 pleegzoon [nl] phát âm pleegzoon 0 bình chọn
23/01/2014 pleegdochter [nl] phát âm pleegdochter 1 bình chọn
23/01/2014 vettig [nl] phát âm vettig 0 bình chọn
23/01/2014 uit elkaar gaan [nl] phát âm uit elkaar gaan 0 bình chọn
23/01/2014 ontbloten [nl] phát âm ontbloten 0 bình chọn
23/01/2014 struikelen [nl] phát âm struikelen 0 bình chọn
23/01/2014 doemscenario [nl] phát âm doemscenario 0 bình chọn
23/01/2014 historiestuk [nl] phát âm historiestuk 0 bình chọn
23/01/2014 wortelen [nl] phát âm wortelen 0 bình chọn
23/01/2014 waterhuishouding [nl] phát âm waterhuishouding 0 bình chọn
23/01/2014 kerstboominzameling [nl] phát âm kerstboominzameling 0 bình chọn
23/01/2014 vermicelli [nl] phát âm vermicelli 0 bình chọn
23/01/2014 tijdstippen [nl] phát âm tijdstippen 0 bình chọn
23/01/2014 advocaatkosten [nl] phát âm advocaatkosten 0 bình chọn
23/01/2014 van Ooij [nl] phát âm van Ooij 0 bình chọn
23/01/2014 Schooneveld [nl] phát âm Schooneveld 0 bình chọn
23/01/2014 Marsdiep [nl] phát âm Marsdiep 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ viool


Thống kê thành viên

Phát âm: 279 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 10.833


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 17.066

Vị thứ theo phát âm: 941