Những từ đã phát âm của viool trong Forvo Trang 4.

Thành viên: viool Đăng ký phát âm của viool

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/08/2013 kuddedieren [nl] phát âm kuddedieren 0 bình chọn
31/08/2013 lasapparaat [nl] phát âm lasapparaat 0 bình chọn
31/08/2013 schepsel [nl] phát âm schepsel 0 bình chọn
31/08/2013 gedierte [nl] phát âm gedierte 0 bình chọn
31/08/2013 aula [nl] phát âm aula 0 bình chọn
31/08/2013 valse munter [nl] phát âm valse munter 0 bình chọn
31/08/2013 Autonomie [nl] phát âm Autonomie 0 bình chọn
31/08/2013 rag [nl] phát âm rag 0 bình chọn
31/08/2013 meespelen [nl] phát âm meespelen 0 bình chọn
31/08/2013 maansteen [nl] phát âm maansteen 0 bình chọn
31/08/2013 Granaat [nl] phát âm Granaat 0 bình chọn
31/08/2013 getob [nl] phát âm getob 0 bình chọn
31/08/2013 wijzigingen [nl] phát âm wijzigingen 0 bình chọn
31/08/2013 stijl [nl] phát âm stijl 0 bình chọn
31/08/2013 des te beter [nl] phát âm des te beter 0 bình chọn
31/08/2013 blaam [nl] phát âm blaam 0 bình chọn
31/08/2013 bitumen [nl] phát âm bitumen 0 bình chọn
31/08/2013 corpusculair [nl] phát âm corpusculair 0 bình chọn
31/08/2013 cataclysme [nl] phát âm cataclysme 0 bình chọn
31/08/2013 canonisatie [nl] phát âm canonisatie 0 bình chọn
31/08/2013 asbak [nl] phát âm asbak 0 bình chọn
31/08/2013 geliefhebber [nl] phát âm geliefhebber 0 bình chọn
31/08/2013 hoofden [nl] phát âm hoofden 0 bình chọn
31/08/2013 Tibbe [nl] phát âm Tibbe 0 bình chọn
31/08/2013 Chris Meijer [nl] phát âm Chris Meijer 0 bình chọn
31/08/2013 repetitieruimte [nl] phát âm repetitieruimte 0 bình chọn
14/02/2013 van Elswijk [nl] phát âm van Elswijk 0 bình chọn
14/02/2013 Lamoraal van Egmont [nl] phát âm Lamoraal van Egmont 0 bình chọn
14/02/2013 incognitomodus [nl] phát âm incognitomodus 0 bình chọn
14/02/2013 Boerenbond [nl] phát âm Boerenbond 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ viool


Thống kê thành viên

Phát âm: 300 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 17.737


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 16.363

Vị thứ theo phát âm: 1.001