Những từ đã phát âm của viool trong Forvo Trang 4.

Thành viên: viool Đăng ký phát âm của viool

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/08/2013 geliefhebber [nl] phát âm geliefhebber 0 bình chọn
31/08/2013 hoofden [nl] phát âm hoofden 0 bình chọn
31/08/2013 Tibbe [nl] phát âm Tibbe 0 bình chọn
31/08/2013 Chris Meijer [nl] phát âm Chris Meijer 0 bình chọn
31/08/2013 repetitieruimte [nl] phát âm repetitieruimte 0 bình chọn
14/02/2013 van Elswijk [nl] phát âm van Elswijk 0 bình chọn
14/02/2013 Lamoraal van Egmont [nl] phát âm Lamoraal van Egmont 0 bình chọn
14/02/2013 incognitomodus [nl] phát âm incognitomodus 0 bình chọn
14/02/2013 Boerenbond [nl] phát âm Boerenbond 0 bình chọn
14/02/2013 Richard Hol [nl] phát âm Richard Hol 0 bình chọn
14/02/2013 beenkappen [nl] phát âm beenkappen 0 bình chọn
14/02/2013 monstrans [nl] phát âm monstrans 0 bình chọn
14/02/2013 Sterrenbeeld [nl] phát âm Sterrenbeeld 0 bình chọn
14/02/2013 Carel van Leeuwen Boomkamp [nl] phát âm Carel van Leeuwen Boomkamp 0 bình chọn
20/01/2013 kieuw [nl] phát âm kieuw 0 bình chọn
30/11/2012 Sorgvliet [nl] phát âm Sorgvliet 0 bình chọn
30/11/2012 Evoluon [nl] phát âm Evoluon 0 bình chọn
30/11/2012 Koninklijk Paleis [nl] phát âm Koninklijk Paleis 0 bình chọn
30/11/2012 jan faber [nl] phát âm jan faber 0 bình chọn
30/11/2012 taaltypologie [nl] phát âm taaltypologie 0 bình chọn
25/11/2012 Oude IJsselstreek [nl] phát âm Oude IJsselstreek 0 bình chọn
25/11/2012 Teylingen [nl] phát âm Teylingen 0 bình chọn
25/11/2012 Maria Dermoût [nl] phát âm Maria Dermoût 0 bình chọn
25/11/2012 Dirk Groeneveld [nl] phát âm Dirk Groeneveld 0 bình chọn
25/11/2012 Hollandsch Diep [nl] phát âm Hollandsch Diep 0 bình chọn
25/11/2012 Weststellingwerf [nl] phát âm Weststellingwerf 0 bình chọn
25/11/2012 s-Hertogenbosch [nl] phát âm s-Hertogenbosch 0 bình chọn
25/11/2012 Wijdemeren [nl] phát âm Wijdemeren 0 bình chọn
25/11/2012 ontzettend [nl] phát âm ontzettend 0 bình chọn
25/11/2012 woest [nl] phát âm woest 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ viool


Thống kê thành viên

Phát âm: 279 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 10.763


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 20.142

Vị thứ theo phát âm: 941