Những từ đã phát âm của wacko trong Forvo

Thành viên: wacko Đăng ký phát âm của wacko

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/01/2012 koning [nl] phát âm koning bình chọn
27/01/2012 legendarisch [nl] phát âm legendarisch bình chọn
27/01/2012 hallo [nl] phát âm hallo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2012 oricalchum [nl] phát âm oricalchum bình chọn
27/01/2012 René Goormaghtigh [nl] phát âm René Goormaghtigh bình chọn
27/01/2012 Kemy Agustien [nl] phát âm Kemy Agustien bình chọn
27/01/2012 lippershey [nl] phát âm lippershey bình chọn
27/01/2012 De Boeck [nl] phát âm De Boeck bình chọn
27/01/2012 bevoegdheid [nl] phát âm bevoegdheid bình chọn
27/01/2012 desmense [nl] phát âm desmense bình chọn
27/01/2012 Romejn de Hooghe [nl] phát âm Romejn de Hooghe bình chọn
27/01/2012 Gerard Houckgeest [nl] phát âm Gerard Houckgeest bình chọn
26/05/2010 Eexterzandvoort [nl] phát âm Eexterzandvoort bình chọn
26/05/2010 Foudgum [nl] phát âm Foudgum bình chọn
26/05/2010 Foxwolde [nl] phát âm Foxwolde bình chọn
26/05/2010 Elahuizen [nl] phát âm Elahuizen bình chọn
26/05/2010 Allewoutsdijk [nl] phát âm Allewoutsdijk bình chọn
26/05/2010 Garrelsweer [nl] phát âm Garrelsweer bình chọn
26/05/2010 Garsthuizen [nl] phát âm Garsthuizen bình chọn
26/05/2010 Gelselaar [nl] phát âm Gelselaar bình chọn
26/05/2010 's-Heer Arendskerke [nl] phát âm 's-Heer Arendskerke bình chọn
26/05/2010 's-Heer Abtskerke [nl] phát âm 's-Heer Abtskerke bình chọn
26/05/2010 Hantumhuizen [nl] phát âm Hantumhuizen bình chọn
26/05/2010 Langweer [nl] phát âm Langweer bình chọn
26/05/2010 Lelijkstad [nl] phát âm Lelijkstad bình chọn
26/05/2010 Molkwerum [nl] phát âm Molkwerum bình chọn
26/05/2010 Marijenkampen [nl] phát âm Marijenkampen bình chọn
26/05/2010 Gillis [nl] phát âm Gillis bình chọn
26/05/2010 Jan Porcellis [nl] phát âm Jan Porcellis bình chọn
26/05/2010 Nicolaes Berchem [nl] phát âm Nicolaes Berchem bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Web: http://www.waxo.nl/

Liên hệ wacko


Thống kê thành viên

Phát âm: 61 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 7.535


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 45.490

Vị thứ theo phát âm: 3.121