Những từ đã phát âm của wmills trong Forvo

Thành viên: wmills Đăng ký phát âm của wmills

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/12/2008 radio [it] phát âm radio 1 bình chọn
19/12/2008 internazionale [it] phát âm internazionale 0 bình chọn
19/12/2008 nostalgia [it] phát âm nostalgia 1 bình chọn
16/12/2008 sostenibile [it] phát âm sostenibile 0 bình chọn
16/12/2008 mezzo [it] phát âm mezzo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/12/2008 Cercare [it] phát âm Cercare 0 bình chọn
16/12/2008 pullman [it] phát âm pullman 0 bình chọn
16/12/2008 Nettuno [it] phát âm Nettuno 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/12/2008 Ostia [it] phát âm Ostia 0 bình chọn
16/12/2008 Scandicci [it] phát âm Scandicci 0 bình chọn
16/12/2008 Carlo Carrà [it] phát âm Carlo Carrà 0 bình chọn
16/12/2008 Antonello da Messina [it] phát âm Antonello da Messina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/12/2008 quotidiano [it] phát âm quotidiano 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/12/2008 presumibilmente [it] phát âm presumibilmente 0 bình chọn
16/12/2008 posta [it] phát âm posta 0 bình chọn
16/12/2008 zii [it] phát âm zii 0 bình chọn
16/12/2008 registrazione [it] phát âm registrazione 0 bình chọn
16/12/2008 terribile [it] phát âm terribile 0 bình chọn
16/12/2008 Cesena [it] phát âm Cesena 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/12/2008 superfluo [it] phát âm superfluo 0 bình chọn
16/12/2008 Bellagio [it] phát âm Bellagio 0 bình chọn
16/12/2008 romboidale [it] phát âm romboidale 0 bình chọn
16/12/2008 francobollo [it] phát âm francobollo 0 bình chọn
16/12/2008 messaggio [it] phát âm messaggio 0 bình chọn
16/12/2008 sregolatezza [it] phát âm sregolatezza 0 bình chọn
16/12/2008 etimologia [it] phát âm etimologia 0 bình chọn
13/12/2008 resistenza [it] phát âm resistenza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/12/2008 ridicolo [it] phát âm ridicolo 0 bình chọn
13/12/2008 giorni [it] phát âm giorni 0 bình chọn
13/12/2008 attaccapanni [it] phát âm attaccapanni 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ý

Liên hệ wmills


Thống kê thành viên

Phát âm: 297 (80 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 662

Bình chọn: 99 bình chọn

Số lần xem trang: 67.754


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 381

Vị thứ theo phát âm: 1.015