Những từ đã phát âm của wmills trong Forvo Trang 5.

Thành viên: wmills Đăng ký phát âm của wmills

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/07/2008 Alessandro Manzoni [it] phát âm Alessandro Manzoni 0 bình chọn
27/06/2008 Andrea Mantegna [it] phát âm Andrea Mantegna 0 bình chọn
27/06/2008 Agostino Carracci [it] phát âm Agostino Carracci 0 bình chọn
27/06/2008 Annibale Carracci [it] phát âm Annibale Carracci 0 bình chọn
27/06/2008 Ghirlandaio [it] phát âm Ghirlandaio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/06/2008 Giorgione [it] phát âm Giorgione 0 bình chọn
27/06/2008 Lorenzo Lotto [it] phát âm Lorenzo Lotto 0 bình chọn
27/06/2008 Cimabue [it] phát âm Cimabue 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2008 Cosenza [it] phát âm Cosenza 0 bình chọn
26/06/2008 Latina [it] phát âm Latina 0 bình chọn
26/06/2008 Prato [it] phát âm Prato 0 bình chọn
26/06/2008 calabrese [it] phát âm calabrese 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2008 aeroplano [it] phát âm aeroplano 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2008 Nefertiti [it] phát âm Nefertiti 0 bình chọn
26/06/2008 Trussardi [it] phát âm Trussardi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/06/2008 Sirmione [it] phát âm Sirmione 0 bình chọn
20/06/2008 Ottavio Rinuccini [it] phát âm Ottavio Rinuccini 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/06/2008 Pienza [it] phát âm Pienza 0 bình chọn
20/06/2008 Daniela Bianchi [it] phát âm Daniela Bianchi 0 bình chọn
20/06/2008 sforza [it] phát âm sforza 0 bình chọn
20/06/2008 Carlo Collodi [it] phát âm Carlo Collodi 0 bình chọn
20/06/2008 Piazza Affari [it] phát âm Piazza Affari 0 bình chọn
20/06/2008 Miuccia Prada [it] phát âm Miuccia Prada 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/06/2008 Mercedes [it] phát âm Mercedes 0 bình chọn
20/06/2008 Diesel [it] phát âm Diesel 0 bình chọn
20/06/2008 Fendi [it] phát âm Fendi 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2008 Vecchio Continente [it] phát âm Vecchio Continente 0 bình chọn
10/06/2008 Parigi [it] phát âm Parigi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2008 Francoforte [it] phát âm Francoforte 0 bình chọn
10/06/2008 Londra [it] phát âm Londra 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ý

Liên hệ wmills


Thống kê thành viên

Phát âm: 297 (80 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 662

Bình chọn: 99 bình chọn

Số lần xem trang: 67.108


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 380

Vị thứ theo phát âm: 1.009