Những từ đã phát âm của wolfganghofmeier trong Forvo

Thành viên: wolfganghofmeier Đăng ký phát âm của wolfganghofmeier

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/09/2012 Weltraumbahnhof [de] phát âm Weltraumbahnhof bình chọn
28/09/2012 trobador [de] phát âm trobador bình chọn
28/09/2012 Wolf Lieser [de] phát âm Wolf Lieser bình chọn
28/09/2012 Tilman Baumgärtel [de] phát âm Tilman Baumgärtel bình chọn
28/09/2012 geplaudert [de] phát âm geplaudert bình chọn
28/09/2012 Thaya [de] phát âm Thaya bình chọn
27/09/2012 Gennat [de] phát âm Gennat bình chọn
27/09/2012 Lombard Odier & Cie [de] phát âm Lombard Odier & Cie bình chọn
27/09/2012 Trinkaus & Burkhardt [de] phát âm Trinkaus & Burkhardt bình chọn
27/09/2012 Berenberg Bank [de] phát âm Berenberg Bank bình chọn
27/09/2012 Anthroposophist [de] phát âm Anthroposophist bình chọn
27/09/2012 Ludwigsruhe [de] phát âm Ludwigsruhe bình chọn
27/09/2012 Clayallee [de] phát âm Clayallee bình chọn
27/09/2012 Landesbank Baden-Württemberg [de] phát âm Landesbank Baden-Württemberg bình chọn
26/09/2012 Jungmannschaft [de] phát âm Jungmannschaft bình chọn
26/09/2012 verdörren [de] phát âm verdörren bình chọn
26/09/2012 Glühung [de] phát âm Glühung bình chọn
26/09/2012 Nagelkauen [de] phát âm Nagelkauen bình chọn
26/09/2012 periungual [de] phát âm periungual bình chọn
26/09/2012 Mandibel [de] phát âm Mandibel bình chọn
26/09/2012 Diskalregion [de] phát âm Diskalregion bình chọn
26/09/2012 Steinsplitter [de] phát âm Steinsplitter bình chọn
26/09/2012 Holzsplitter [de] phát âm Holzsplitter bình chọn
26/09/2012 nirvana [de] phát âm nirvana bình chọn
26/09/2012 Graphemstatus [de] phát âm Graphemstatus bình chọn
26/09/2012 Spalet [de] phát âm Spalet bình chọn
26/09/2012 Frankfurter Schule [de] phát âm Frankfurter Schule bình chọn
26/09/2012 Umlautgraphem [de] phát âm Umlautgraphem bình chọn
26/09/2012 Graphemmuster [de] phát âm Graphemmuster bình chọn
26/09/2012 Sonorantgraphem [de] phát âm Sonorantgraphem bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

I was born in Munich, Germany, but live in British Columbia, Canada. I have studied about 15 languages: German, English, Dutch, Yiddish, Ancient Greek, Russian, Latin, French, Italian, Spanish, Portuguese, Welsh, Mandarin Chinese, Japanese, Thai, Dakelh (Carrier).

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ wolfganghofmeier


Thống kê thành viên

Phát âm: 18.484 (127 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 28.334

Bình chọn: 140 bình chọn

Số lần xem trang: 156.139


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11

Vị thứ theo phát âm: 15