Những từ đã phát âm của wolfganghofmeier trong Forvo Trang 7.

Thành viên: wolfganghofmeier Đăng ký phát âm của wolfganghofmeier

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/08/2012 Özil [de] phát âm Özil bình chọn
30/08/2012 durian [de] phát âm durian bình chọn
29/08/2012 Hoboe [de] phát âm Hoboe bình chọn
28/08/2012 Nasenbär [de] phát âm Nasenbär bình chọn
28/08/2012 Gotthard Heinrici [de] phát âm Gotthard Heinrici bình chọn
27/08/2012 wüstenähnlich [de] phát âm wüstenähnlich bình chọn
27/08/2012 Leo Fall [de] phát âm Leo Fall bình chọn
27/08/2012 Carl Reissig [de] phát âm Carl Reissig bình chọn
27/08/2012 genera [de] phát âm genera bình chọn
27/08/2012 Allerding [de] phát âm Allerding bình chọn
26/08/2012 erlag [de] phát âm erlag bình chọn
26/08/2012 Adhatoda [de] phát âm Adhatoda bình chọn
26/08/2012 Makulan [de] phát âm Makulan bình chọn
26/08/2012 Agametangium [de] phát âm Agametangium bình chọn
26/08/2012 Agamomonözie [de] phát âm Agamomonözie bình chọn
26/08/2012 wenigst [de] phát âm wenigst bình chọn
26/08/2012 Agamogenese [de] phát âm Agamogenese bình chọn
26/08/2012 Aeroponik [de] phát âm Aeroponik bình chọn
26/08/2012 Agameon [de] phát âm Agameon bình chọn
26/08/2012 spatium [de] phát âm spatium bình chọn
26/08/2012 Kuckhermann [de] phát âm Kuckhermann bình chọn
26/08/2012 Lepenies [de] phát âm Lepenies bình chọn
25/08/2012 Wilajet [de] phát âm Wilajet bình chọn
25/08/2012 Tschapan [de] phát âm Tschapan bình chọn
25/08/2012 Peter Bürger [de] phát âm Peter Bürger bình chọn
25/08/2012 Simurg [de] phát âm Simurg bình chọn
25/08/2012 vasica [de] phát âm vasica bình chọn
24/08/2012 niedertreten [de] phát âm niedertreten bình chọn
24/08/2012 weißwangig [de] phát âm weißwangig bình chọn
24/08/2012 kränkeln [de] phát âm kränkeln bình chọn

Thông tin thành viên

I was born in Munich, Germany, but live in British Columbia, Canada. I have studied about 15 languages: German, English, Dutch, Yiddish, Ancient Greek, Russian, Latin, French, Italian, Spanish, Portuguese, Welsh, Mandarin Chinese, Japanese, Thai, Dakelh (Carrier).

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ wolfganghofmeier


Thống kê thành viên

Phát âm: 18.484 (127 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 28.334

Bình chọn: 140 bình chọn

Số lần xem trang: 156.809


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11

Vị thứ theo phát âm: 15