Những từ đã phát âm của wolfganghofmeier trong Forvo Trang 7.

Thành viên: wolfganghofmeier Đăng ký phát âm của wolfganghofmeier

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/08/2012 durian [de] phát âm durian 0 bình chọn
29/08/2012 Hoboe [de] phát âm Hoboe 0 bình chọn
28/08/2012 Nasenbär [de] phát âm Nasenbär 0 bình chọn
28/08/2012 Gotthard Heinrici [de] phát âm Gotthard Heinrici 0 bình chọn
27/08/2012 wüstenähnlich [de] phát âm wüstenähnlich 0 bình chọn
27/08/2012 Leo Fall [de] phát âm Leo Fall 0 bình chọn
27/08/2012 Carl Reissig [de] phát âm Carl Reissig 0 bình chọn
27/08/2012 genera [de] phát âm genera 0 bình chọn
27/08/2012 Allerding [de] phát âm Allerding 0 bình chọn
26/08/2012 erlag [de] phát âm erlag 0 bình chọn
26/08/2012 Adhatoda [de] phát âm Adhatoda 0 bình chọn
26/08/2012 Makulan [de] phát âm Makulan 0 bình chọn
26/08/2012 Agametangium [de] phát âm Agametangium 0 bình chọn
26/08/2012 Agamomonözie [de] phát âm Agamomonözie 0 bình chọn
26/08/2012 wenigst [de] phát âm wenigst 0 bình chọn
26/08/2012 Agamogenese [de] phát âm Agamogenese 0 bình chọn
26/08/2012 Aeroponik [de] phát âm Aeroponik 0 bình chọn
26/08/2012 Agameon [de] phát âm Agameon 0 bình chọn
26/08/2012 spatium [de] phát âm spatium 0 bình chọn
26/08/2012 Kuckhermann [de] phát âm Kuckhermann 0 bình chọn
26/08/2012 Lepenies [de] phát âm Lepenies 0 bình chọn
25/08/2012 Wilajet [de] phát âm Wilajet 0 bình chọn
25/08/2012 Tschapan [de] phát âm Tschapan 0 bình chọn
25/08/2012 Peter Bürger [de] phát âm Peter Bürger 0 bình chọn
25/08/2012 Simurg [de] phát âm Simurg 0 bình chọn
25/08/2012 vasica [de] phát âm vasica 0 bình chọn
24/08/2012 niedertreten [de] phát âm niedertreten 0 bình chọn
24/08/2012 weißwangig [de] phát âm weißwangig 0 bình chọn
24/08/2012 kränkeln [de] phát âm kränkeln 0 bình chọn
24/08/2012 auffordern [de] phát âm auffordern 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I was born in Munich, Germany, but live in British Columbia, Canada. I have studied about 15 languages: German, English, Dutch, Yiddish, Ancient Greek, Russian, Latin, French, Italian, Spanish, Portuguese, Welsh, Mandarin Chinese, Japanese, Thai, Dakelh (Carrier).

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ wolfganghofmeier


Thống kê thành viên

Phát âm: 18.436 (182 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 28.273

Bình chọn: 209 bình chọn

Số lần xem trang: 297.351


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 15

Vị thứ theo phát âm: 17