Những từ đã phát âm của xprimale trong Forvo

Thành viên: xprimale Đăng ký phát âm của xprimale

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/05/2012 missile [en] phát âm missile 0 bình chọn
25/05/2012 fragile [en] phát âm fragile -2 bình chọn
25/05/2012 narwhals [en] phát âm narwhals 0 bình chọn
25/05/2012 mutant [en] phát âm mutant 0 bình chọn
25/05/2012 primal [en] phát âm primal 0 bình chọn
25/05/2012 mine [en] phát âm mine 0 bình chọn
25/05/2012 heavy metal [en] phát âm heavy metal 0 bình chọn
25/05/2012 Megadeth [en] phát âm Megadeth 0 bình chọn
25/05/2012 Facebook [en] phát âm Facebook 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ xprimale


Thống kê thành viên

Phát âm: 9

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 7.298


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 17.085

Vị thứ theo phát âm: 14.785