Thành viên: xprimale

Đăng ký phát âm của xprimale

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/05/2012 missile [en] phát âm missile 0 bình chọn
25/05/2012 fragile [en] phát âm fragile -1 bình chọn
25/05/2012 narwhals [en] phát âm narwhals 0 bình chọn
25/05/2012 mutant [en] phát âm mutant 0 bình chọn
25/05/2012 primal [en] phát âm primal 0 bình chọn
25/05/2012 mine [en] phát âm mine 0 bình chọn
25/05/2012 heavy metal [en] phát âm heavy metal 0 bình chọn
25/05/2012 Megadeth [en] phát âm Megadeth 0 bình chọn
25/05/2012 Facebook [en] phát âm Facebook 0 bình chọn