Những từ đã phát âm của xprimale trong Forvo

Thành viên: xprimale Đăng ký phát âm của xprimale

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/05/2012 the [en] phát âm the -1 bình chọn
25/05/2012 missile [en] phát âm missile bình chọn
25/05/2012 fragile [en] phát âm fragile -1 bình chọn
25/05/2012 narwhals [en] phát âm narwhals bình chọn
25/05/2012 mutant [en] phát âm mutant bình chọn
25/05/2012 primal [en] phát âm primal bình chọn
25/05/2012 mine [en] phát âm mine bình chọn
25/05/2012 heavy metal [en] phát âm heavy metal bình chọn
25/05/2012 Megadeth [en] phát âm Megadeth bình chọn
25/05/2012 Facebook [en] phát âm Facebook bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ xprimale


Thống kê thành viên

Phát âm: 10

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 3.854


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.197

Vị thứ theo phát âm: 11.461