Những từ đã phát âm của yoel trong Forvo

Thành viên: yoel Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của yoel

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/05/2013 spil [nl] phát âm spil bình chọn
20/05/2013 onderwijskundig [nl] phát âm onderwijskundig bình chọn
20/05/2013 wendbaarheid [nl] phát âm wendbaarheid bình chọn
20/05/2013 conceptueel [nl] phát âm conceptueel bình chọn
20/05/2013 innovatief [nl] phát âm innovatief bình chọn
20/05/2013 zelfmanagement [nl] phát âm zelfmanagement bình chọn
22/09/2011 alfabetisch [nl] phát âm alfabetisch 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 ajuin [nl] phát âm ajuin bình chọn
02/09/2011 schottegat [nl] phát âm schottegat bình chọn
02/09/2011 Stan Storimans [nl] phát âm Stan Storimans bình chọn
23/08/2011 shoarma [nl] phát âm shoarma bình chọn
22/08/2011 vermoorden [nl] phát âm vermoorden bình chọn
22/08/2011 doden [nl] phát âm doden bình chọn
22/08/2011 moorden [nl] phát âm moorden bình chọn
20/08/2011 Cambuur [nl] phát âm Cambuur bình chọn
20/08/2011 voorzorg [nl] phát âm voorzorg bình chọn
20/08/2011 beijveren [nl] phát âm beijveren bình chọn
20/08/2011 juichen [nl] phát âm juichen bình chọn
20/08/2011 overkijken [nl] phát âm overkijken bình chọn
19/08/2011 jojoën [nl] phát âm jojoën bình chọn
18/08/2011 Kopenhagen [nl] phát âm Kopenhagen bình chọn
16/08/2011 AWBZ-zorg [nl] phát âm AWBZ-zorg bình chọn
16/08/2011 BIG-register [nl] phát âm BIG-register bình chọn
16/08/2011 big [nl] phát âm big bình chọn
16/08/2011 psychotherapeut [nl] phát âm psychotherapeut bình chọn
16/08/2011 fysiotherapeut [nl] phát âm fysiotherapeut 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/08/2011 overtuigen [nl] phát âm overtuigen bình chọn
15/08/2011 overtuigingskracht [nl] phát âm overtuigingskracht bình chọn
15/08/2011 vergaderzaal [nl] phát âm vergaderzaal bình chọn
13/08/2011 bierbrouwerij [nl] phát âm bierbrouwerij bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ yoel


Thống kê thành viên

Phát âm: 617 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 763

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 24.024


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 286

Vị thứ theo phát âm: 410