Những từ đã phát âm của yoel trong Forvo

Thành viên: yoel Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của yoel

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/05/2013 spil [nl] phát âm spil 0 bình chọn
20/05/2013 onderwijskundig [nl] phát âm onderwijskundig 0 bình chọn
20/05/2013 wendbaarheid [nl] phát âm wendbaarheid 0 bình chọn
20/05/2013 conceptueel [nl] phát âm conceptueel 0 bình chọn
20/05/2013 innovatief [nl] phát âm innovatief 0 bình chọn
20/05/2013 zelfmanagement [nl] phát âm zelfmanagement 0 bình chọn
22/09/2011 alfabetisch [nl] phát âm alfabetisch 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 ajuin [nl] phát âm ajuin 0 bình chọn
02/09/2011 schottegat [nl] phát âm schottegat 0 bình chọn
02/09/2011 Stan Storimans [nl] phát âm Stan Storimans 0 bình chọn
23/08/2011 shoarma [nl] phát âm shoarma 0 bình chọn
22/08/2011 vermoorden [nl] phát âm vermoorden 0 bình chọn
22/08/2011 doden [nl] phát âm doden 0 bình chọn
22/08/2011 moorden [nl] phát âm moorden 0 bình chọn
20/08/2011 Cambuur [nl] phát âm Cambuur 0 bình chọn
20/08/2011 voorzorg [nl] phát âm voorzorg 0 bình chọn
20/08/2011 beijveren [nl] phát âm beijveren 0 bình chọn
20/08/2011 juichen [nl] phát âm juichen 0 bình chọn
20/08/2011 overkijken [nl] phát âm overkijken 0 bình chọn
19/08/2011 jojoën [nl] phát âm jojoën 0 bình chọn
18/08/2011 Kopenhagen [nl] phát âm Kopenhagen 0 bình chọn
16/08/2011 AWBZ-zorg [nl] phát âm AWBZ-zorg 0 bình chọn
16/08/2011 BIG-register [nl] phát âm BIG-register 0 bình chọn
16/08/2011 big [nl] phát âm big 0 bình chọn
16/08/2011 psychotherapeut [nl] phát âm psychotherapeut 0 bình chọn
16/08/2011 fysiotherapeut [nl] phát âm fysiotherapeut 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/08/2011 overtuigen [nl] phát âm overtuigen 0 bình chọn
15/08/2011 overtuigingskracht [nl] phát âm overtuigingskracht 0 bình chọn
15/08/2011 vergaderzaal [nl] phát âm vergaderzaal 0 bình chọn
13/08/2011 bierbrouwerij [nl] phát âm bierbrouwerij 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ yoel


Thống kê thành viên

Phát âm: 617 (10 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 785

Bình chọn: 13 bình chọn

Số lần xem trang: 38.528


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 338

Vị thứ theo phát âm: 496