Những từ đã thêm để phát âm của yulgar55 trong Forvo

Thành viên: yulgar55 Đăng ký phát âm của yulgar55

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
01/10/2012 nocilla [es] phát âm nocilla Của marijeherva

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ yulgar55


Thống kê thành viên

Phát âm: 0

Từ đã thêm: 1

Số lần xem trang: 1.630


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 34.798

Vị thứ theo phát âm: n/a