Những từ đã phát âm của yuri84 trong Forvo

Thành viên: yuri84 Đăng ký phát âm của yuri84

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/10/2009 escavação [pt] phát âm escavação bình chọn
23/10/2009 Betancourt [pt] phát âm Betancourt bình chọn
16/10/2009 tauchéria [pt] phát âm tauchéria bình chọn
16/10/2009 divisional [pt] phát âm divisional bình chọn
16/10/2009 taúba [pt] phát âm taúba bình chọn
16/10/2009 taurico [pt] phát âm taurico bình chọn
16/10/2009 divisionário [pt] phát âm divisionário bình chọn
16/10/2009 taurim [pt] phát âm taurim bình chọn
16/10/2009 taurina [pt] phát âm taurina bình chọn
16/10/2009 taurino [pt] phát âm taurino bình chọn
16/10/2009 diviseiro [pt] phát âm diviseiro bình chọn
16/10/2009 divisibilidade [pt] phát âm divisibilidade bình chọn
16/10/2009 tauro [pt] phát âm tauro bình chọn
16/10/2009 tauróbolo [pt] phát âm tauróbolo bình chọn
16/10/2009 taurobóleo [pt] phát âm taurobóleo bình chọn
16/10/2009 dobrão [pt] phát âm dobrão bình chọn
16/10/2009 dobre [pt] phát âm dobre bình chọn
16/10/2009 docidão [pt] phát âm docidão bình chọn
16/10/2009 docético [pt] phát âm docético bình chọn
16/10/2009 docetismo [pt] phát âm docetismo bình chọn
16/10/2009 docilizar [pt] phát âm docilizar bình chọn
16/10/2009 dócil [pt] phát âm dócil bình chọn
16/10/2009 docilidade [pt] phát âm docilidade bình chọn
16/10/2009 docílimo [pt] phát âm docílimo bình chọn
16/10/2009 divulgativo [pt] phát âm divulgativo bình chọn
16/10/2009 divulgado [pt] phát âm divulgado bình chọn
16/10/2009 carumbé [pt] phát âm carumbé bình chọn
16/10/2009 carunfeiro [pt] phát âm carunfeiro bình chọn
16/10/2009 carunfa [pt] phát âm carunfa bình chọn
16/10/2009 carúncula [pt] phát âm carúncula bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ yuri84


Thống kê thành viên

Phát âm: 81

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 5.778


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11.727

Vị thứ theo phát âm: 2.501