Những từ đã phát âm của zahra trong Forvo

Thành viên: zahra Đăng ký phát âm của zahra

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/04/2010 پیرزن [fa] phát âm پیرزن bình chọn
10/04/2010 دندان سر جگر بگذار [fa] phát âm دندان سر جگر بگذار 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/04/2010 آخر سر [fa] phát âm آخر سر bình chọn
10/04/2010 محمد علی کریمی [fa] phát âm محمد علی کریمی bình chọn
10/04/2010 سي دي [fa] phát âm سي دي bình chọn
07/08/2009 شخصيت منفي [fa] phát âm شخصيت منفي bình chọn
07/08/2009 آرم [fa] phát âm آرم bình chọn
07/08/2009 گوركن [fa] phát âm گوركن 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 حرفهاي زشت [fa] phát âm حرفهاي زشت 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 بد و بيراه [fa] phát âm بد و بيراه bình chọn
07/08/2009 جدار [fa] phát âm جدار 0 bình chọn
07/08/2009 صداگير [fa] phát âm صداگير bình chọn
07/08/2009 راهبند [fa] phát âm راهبند bình chọn
07/08/2009 صاحب شدن [fa] phát âm صاحب شدن bình chọn
07/08/2009 يك خروار [fa] phát âm يك خروار bình chọn
07/08/2009 زانو انداختن [fa] phát âm زانو انداختن bình chọn
07/08/2009 شل و ول [fa] phát âm شل و ول bình chọn
07/08/2009 سر كيسه [fa] phát âm سر كيسه bình chọn
07/08/2009 مسئلۀ جزئي [fa] phát âm مسئلۀ جزئي bình chọn
07/08/2009 هيچ و پوچ [fa] phát âm هيچ و پوچ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 ناقابل [fa] phát âm ناقابل bình chọn
07/08/2009 كم ارزش [fa] phát âm كم ارزش bình chọn
07/08/2009 بار و بنه [fa] phát âm بار و بنه bình chọn
07/08/2009 وثيقه [fa] phát âm وثيقه bình chọn
07/08/2009 گَل و گُشاد [fa] phát âm گَل و گُشاد bình chọn
07/08/2009 چِزاندن [fa] phát âm چِزاندن bình chọn
07/08/2009 نانوا [fa] phát âm نانوا 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 نان خشك [fa] phát âm نان خشك bình chọn
07/08/2009 پا در هوا [fa] phát âm پا در هوا bình chọn
07/08/2009 ترازنامه [fa] phát âm ترازنامه bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Liên hệ zahra


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.841 (62 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.841

Bình chọn: 66 bình chọn

Số lần xem trang: 56.077


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 120

Vị thứ theo phát âm: 115