Những từ đã phát âm của zeNF3 trong Forvo

Thành viên: zeNF3 Đăng ký phát âm của zeNF3

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2012 Wurmfraß [de] phát âm Wurmfraß bình chọn
30/03/2012 Taschenuhr [de] phát âm Taschenuhr bình chọn
30/03/2012 Soundkarte [de] phát âm Soundkarte bình chọn
30/03/2012 Bartwuchs [de] phát âm Bartwuchs bình chọn
30/03/2012 Wurstbrot [de] phát âm Wurstbrot bình chọn
30/03/2012 Krümelmonster [de] phát âm Krümelmonster bình chọn
30/03/2012 Kollisionsabfrage [de] phát âm Kollisionsabfrage bình chọn
30/03/2012 Wurstfachverkäuferin [de] phát âm Wurstfachverkäuferin bình chọn
30/03/2012 Erdbeerkäse [de] phát âm Erdbeerkäse bình chọn
30/03/2012 Patrick [de] phát âm Patrick 1 bình chọn
30/03/2012 Sojagranulat [de] phát âm Sojagranulat bình chọn
30/03/2012 AIDS [de] phát âm AIDS bình chọn
30/03/2012 Kurbelwellensensor [de] phát âm Kurbelwellensensor bình chọn
30/03/2012 emulator [de] phát âm emulator bình chọn
29/03/2012 Rainer [de] phát âm Rainer bình chọn
29/03/2012 Schalldruckpegel [de] phát âm Schalldruckpegel bình chọn
29/03/2012 angekuppelt [de] phát âm angekuppelt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/03/2012 Bass (music) [de] phát âm Bass (music) 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ zeNF3


Thống kê thành viên

Phát âm: 18 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 5

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 3.151


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.604

Vị thứ theo phát âm: 7.674