Những từ đã phát âm của zein270 trong Forvo

Thành viên: zein270 Đăng ký phát âm của zein270

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/07/2009 Akinwande Oluwole Soyinka [yo] phát âm Akinwande Oluwole Soyinka 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/07/2009 bawoni [yo] phát âm bawoni bình chọn
24/07/2009 Ibadan [yo] phát âm Ibadan bình chọn
24/07/2009 Nsukka [yo] phát âm Nsukka bình chọn
24/07/2009 Chinua Achebe [yo] phát âm Chinua Achebe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/07/2009 Jesu Kristi [yo] phát âm Jesu Kristi bình chọn
24/07/2009 Se´ dada ni? [yo] phát âm Se´ dada ni? -1 bình chọn
14/03/2009 Ojukwu [ig] phát âm Ojukwu bình chọn
14/03/2009 Enugu [ig] phát âm Enugu bình chọn
13/03/2009 Ikechukwu Uche [ig] phát âm Ikechukwu Uche bình chọn
12/03/2009 yoruba [yo] phát âm yoruba 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/03/2009 omolara [yo] phát âm omolara -1 bình chọn
12/03/2009 Oyeyemi [yo] phát âm Oyeyemi bình chọn
12/03/2009 Abùjá [yo] phát âm Abùjá bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ zein270


Thống kê thành viên

Phát âm: 14 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 6

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 7.802


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.487

Vị thứ theo phát âm: 8.975