Những từ đã phát âm của zichd trong Forvo

Thành viên: zichd Đăng ký phát âm của zichd

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/09/2013 trpaslík [cs] phát âm trpaslík bình chọn
17/09/2013 neživotný [cs] phát âm neživotný bình chọn
17/09/2013 skrblit [cs] phát âm skrblit bình chọn
17/09/2013 rovinka [cs] phát âm rovinka bình chọn
17/09/2013 dějinný [cs] phát âm dějinný bình chọn
17/09/2013 biosféra [cs] phát âm biosféra bình chọn
23/05/2010 sokovi [cs] phát âm sokovi bình chọn
23/05/2010 sokolskou [cs] phát âm sokolskou bình chọn
23/05/2010 sokolovsku [cs] phát âm sokolovsku bình chọn
23/05/2010 sokolovsko [cs] phát âm sokolovsko bình chọn
23/05/2010 sokolovskem [cs] phát âm sokolovskem bình chọn
23/05/2010 sokolovska [cs] phát âm sokolovska bình chọn
23/05/2010 sokolovnu [cs] phát âm sokolovnu bình chọn
23/05/2010 sokolovem [cs] phát âm sokolovem bình chọn
23/05/2010 sokolova [cs] phát âm sokolova bình chọn
23/05/2010 sokolníky [cs] phát âm sokolníky bình chọn
23/05/2010 sokolníku [cs] phát âm sokolníku bình chọn
23/05/2010 sólu [cs] phát âm sólu bình chọn
23/05/2010 sololitu [cs] phát âm sololitu bình chọn
23/05/2010 solný [cs] phát âm solný bình chọn
23/05/2010 solnou [cs] phát âm solnou bình chọn
23/05/2010 solné [cs] phát âm solné bình chọn
23/05/2010 somálsku [cs] phát âm somálsku bình chọn
23/05/2010 součást [cs] phát âm součást bình chọn
23/05/2010 sondu [cs] phát âm sondu bình chọn
23/05/2010 sondou [cs] phát âm sondou bình chọn
23/05/2010 sond [cs] phát âm sond bình chọn
23/05/2010 soudku [cs] phát âm soudku bình chọn
23/05/2010 soudkovou [cs] phát âm soudkovou bình chọn
23/05/2010 soudkové [cs] phát âm soudkové bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Cộng hòa Séc

Liên hệ zichd


Thống kê thành viên

Phát âm: 39

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 4.702


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 4.505