Những từ đã phát âm của zio_dave trong Forvo

Thành viên: zio_dave Đăng ký phát âm của zio_dave

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/08/2010 Burundi [it] phát âm Burundi bình chọn
23/08/2010 Burkina Faso [it] phát âm Burkina Faso bình chọn
23/08/2010 Botswana [it] phát âm Botswana bình chọn
23/08/2010 Bosnia Erzegovina [it] phát âm Bosnia Erzegovina bình chọn
23/08/2010 Belize [it] phát âm Belize bình chọn
23/08/2010 Barbados [it] phát âm Barbados bình chọn
23/08/2010 Bangladesh [it] phát âm Bangladesh bình chọn
22/08/2010 Bahrain [it] phát âm Bahrain bình chọn
22/08/2010 Bahamas [it] phát âm Bahamas bình chọn
22/08/2010 Austria [it] phát âm Austria bình chọn
22/08/2010 smetto [it] phát âm smetto bình chọn
22/08/2010 Armenia [it] phát âm Armenia bình chọn
22/08/2010 Antigua e Barbuda [it] phát âm Antigua e Barbuda bình chọn
22/08/2010 Algeria [it] phát âm Algeria bình chọn
22/08/2010 affinché [it] phát âm affinché bình chọn
22/08/2010 avere culo [it] phát âm avere culo bình chọn
22/08/2010 sederino [it] phát âm sederino bình chọn
22/08/2010 deretano [it] phát âm deretano bình chọn
22/08/2010 scoliamo [it] phát âm scoliamo bình chọn
22/08/2010 Antartide [it] phát âm Antartide bình chọn
22/08/2010 istituto [it] phát âm istituto bình chọn
22/08/2010 richiamare [it] phát âm richiamare bình chọn
22/08/2010 vuol dire [it] phát âm vuol dire bình chọn
22/08/2010 morbida [it] phát âm morbida bình chọn
22/08/2010 pittrice [it] phát âm pittrice bình chọn
22/08/2010 Namibia [it] phát âm Namibia bình chọn
22/08/2010 scolare [it] phát âm scolare bình chọn
22/08/2010 flemmatico [it] phát âm flemmatico bình chọn
22/08/2010 flemma [it] phát âm flemma bình chọn
22/08/2010 Luca Cordero di Montezemolo [it] phát âm Luca Cordero di Montezemolo bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ zio_dave


Thống kê thành viên

Phát âm: 133 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 98

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 12.346


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.125

Vị thứ theo phát âm: 1.625