Thành viên:

zizininoo

Đăng ký phát âm của zizininoo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/09/2015 لا ف زن [fa] phát âm لا ف زن 0 bình chọn
01/09/2015 ده هزار [fa] phát âm ده هزار 0 bình chọn
01/09/2015 ضلع مقابل [fa] phát âm ضلع مقابل 0 bình chọn
01/09/2015 متحول و ثابت [fa] phát âm متحول و ثابت 0 bình chọn
01/09/2015 از بِ بسم الله [fa] phát âm از بِ بسم الله 0 bình chọn
25/08/2015 کمر کوه [fa] phát âm کمر کوه 0 bình chọn
25/08/2015 سند (رود) [fa] phát âm سند (رود) 0 bình chọn
25/08/2015 الوهيت [fa] phát âm الوهيت 0 bình chọn
19/08/2015 ولایت مطلقه [fa] phát âm ولایت مطلقه 0 bình chọn
06/08/2015 نكات مهم [fa] phát âm نكات مهم 0 bình chọn
06/08/2015 قابلمه [fa] phát âm قابلمه 0 bình chọn
06/08/2015 قاشق [fa] phát âm قاشق 0 bình chọn
06/08/2015 پاورقی [fa] phát âm پاورقی 0 bình chọn
24/07/2015 باختن [fa] phát âm باختن 0 bình chọn
24/07/2015 حمام رفتن [fa] phát âm حمام رفتن 0 bình chọn
24/07/2015 صحبت کردن [fa] phát âm صحبت کردن 0 bình chọn
24/07/2015 علی اکبر هاشمی رفسنجانی [fa] phát âm علی اکبر هاشمی رفسنجانی 0 bình chọn
24/07/2015 با [fa] phát âm با 0 bình chọn
24/07/2015 گرسنمه [fa] phát âm گرسنمه 1 bình chọn
24/07/2015 ریختن [fa] phát âm ریختن 0 bình chọn
24/07/2015 بخرم [fa] phát âm بخرم 0 bình chọn
22/07/2015 هر [fa] phát âm هر 0 bình chọn
22/07/2015 دادگاه نظامی [fa] phát âm دادگاه نظامی 0 bình chọn
22/07/2015 خارجی [fa] phát âm خارجی 0 bình chọn
22/07/2015 طرف [fa] phát âm طرف 0 bình chọn
22/07/2015 صدا [fa] phát âm صدا 0 bình chọn
22/07/2015 فقط [fa] phát âm فقط 0 bình chọn
22/07/2015 نامه [fa] phát âm نامه 0 bình chọn
22/07/2015 صبحانه [fa] phát âm صبحانه 0 bình chọn
22/07/2015 گرسنه [fa] phát âm گرسنه 0 bình chọn