Thành viên: zizininoo

Đăng ký phát âm của zizininoo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/07/2015 باختن [fa] phát âm باختن 0 bình chọn
24/07/2015 حمام رفتن [fa] phát âm حمام رفتن 0 bình chọn
24/07/2015 صحبت کردن [fa] phát âm صحبت کردن 0 bình chọn
24/07/2015 علی اکبر هاشمی رفسنجانی [fa] phát âm علی اکبر هاشمی رفسنجانی 0 bình chọn
24/07/2015 با [fa] phát âm با 0 bình chọn
24/07/2015 گرسنمه [fa] phát âm گرسنمه 0 bình chọn
24/07/2015 ریختن [fa] phát âm ریختن 0 bình chọn
24/07/2015 بخرم [fa] phát âm بخرم 0 bình chọn
22/07/2015 هر [fa] phát âm هر 0 bình chọn
22/07/2015 دادگاه نظامی [fa] phát âm دادگاه نظامی 0 bình chọn
22/07/2015 خارجی [fa] phát âm خارجی 0 bình chọn
22/07/2015 طرف [fa] phát âm طرف 0 bình chọn
22/07/2015 صدا [fa] phát âm صدا 0 bình chọn
22/07/2015 فقط [fa] phát âm فقط 0 bình chọn
22/07/2015 نامه [fa] phát âm نامه 0 bình chọn
22/07/2015 صبحانه [fa] phát âm صبحانه 0 bình chọn
22/07/2015 گرسنه [fa] phát âm گرسنه 0 bình chọn
22/07/2015 تشنه [fa] phát âm تشنه 0 bình chọn
22/07/2015 آفتاب [fa] phát âm آفتاب 0 bình chọn
22/07/2015 دستمال کاغذی [fa] phát âm دستمال کاغذی 0 bình chọn
22/07/2015 فنجون [fa] phát âm فنجون 0 bình chọn
12/01/2011 اصفهان [fa] phát âm اصفهان 0 bình chọn
12/01/2011 فقيهي [fa] phát âm فقيهي 0 bình chọn
12/01/2011 پريسا [fa] phát âm پريسا 0 bình chọn
12/01/2011 عاشقانه [fa] phát âm عاشقانه 0 bình chọn
12/01/2011 هکر [fa] phát âm هکر 0 bình chọn
12/01/2011 لرستان [fa] phát âm لرستان 0 bình chọn
12/01/2011 فراز [fa] phát âm فراز 0 bình chọn
12/01/2011 برومند [fa] phát âm برومند 0 bình chọn
12/01/2011 مرخصی [fa] phát âm مرخصی 0 bình chọn