Những từ đã phát âm của zizininoo trong Forvo

Thành viên: zizininoo Đăng ký phát âm của zizininoo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/01/2011 اصفهان [fa] phát âm اصفهان bình chọn
12/01/2011 فقيهي [fa] phát âm فقيهي bình chọn
12/01/2011 پريسا [fa] phát âm پريسا bình chọn
12/01/2011 عاشقانه [fa] phát âm عاشقانه bình chọn
12/01/2011 هکر [fa] phát âm هکر bình chọn
12/01/2011 لرستان [fa] phát âm لرستان bình chọn
12/01/2011 فراز [fa] phát âm فراز bình chọn
12/01/2011 برومند [fa] phát âm برومند bình chọn
12/01/2011 مرخصی [fa] phát âm مرخصی bình chọn
12/01/2011 پاداش [fa] phát âm پاداش bình chọn
12/01/2011 خورشيد [fa] phát âm خورشيد bình chọn
12/01/2011 مامان [fa] phát âm مامان bình chọn
12/01/2011 پشت پا [fa] phát âm پشت پا bình chọn
12/01/2011 ماه‌ عسل ‌رفتن [fa] phát âm ماه‌ عسل ‌رفتن bình chọn
12/01/2011 مبارزه‌ کردن [fa] phát âm مبارزه‌ کردن bình chọn
12/01/2011 آدمی [fa] phát âm آدمی bình chọn
12/01/2011 چهل وهفت [fa] phát âm چهل وهفت bình chọn
12/01/2011 مات‌کردن [fa] phát âm مات‌کردن bình chọn
12/01/2011 سر و دست شکسن [fa] phát âm سر و دست شکسن bình chọn
12/01/2011 0 [fa] phát âm 0 bình chọn
12/01/2011 9 [fa] phát âm 9 bình chọn
12/01/2011 رهام [fa] phát âm رهام bình chọn
12/01/2011 کارت‌های تاروت [fa] phát âm کارت‌های تاروت bình chọn
12/01/2011 10000 [fa] phát âm 10000 bình chọn
15/12/2010 گتره اي [fa] phát âm گتره اي 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2010 چرده [fa] phát âm چرده bình chọn
15/12/2010 نامعین [fa] phát âm نامعین bình chọn
15/12/2010 وقع نهادن [fa] phát âm وقع نهادن bình chọn
04/12/2010 ملقمه [fa] phát âm ملقمه 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/12/2010 شیلی [fa] phát âm شیلی bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Liên hệ zizininoo


Thống kê thành viên

Phát âm: 57 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 38

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 5.542


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.131

Vị thứ theo phát âm: 3.303