Thành viên:

zizininoo

Đăng ký phát âm của zizininoo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2015 zafaranieh [fa] phát âm zafaranieh 0 bình chọn
06/10/2015 قلم خودنویس [fa] phát âm قلم خودنویس 0 bình chọn
06/10/2015 elahieh [fa] phát âm elahieh 0 bình chọn
06/10/2015 نوروترانس میتر [fa] phát âm نوروترانس میتر 0 bình chọn
06/10/2015 پونزده [fa] phát âm پونزده 0 bình chọn
06/10/2015 صمد بهرنگی [fa] phát âm صمد بهرنگی 0 bình chọn
06/10/2015 شیخ شهاب الدین اهری [fa] phát âm شیخ شهاب الدین اهری 0 bình chọn
06/10/2015 عظیم الجثه [fa] phát âm عظیم الجثه 0 bình chọn
06/10/2015 بلدم [fa] phát âm بلدم 0 bình chọn
06/10/2015 ارزون [fa] phát âm ارزون 0 bình chọn
06/10/2015 هلال ماه [fa] phát âm هلال ماه 0 bình chọn
06/10/2015 خمیری [fa] phát âm خمیری 0 bình chọn
06/10/2015 آشپزخونه [fa] phát âm آشپزخونه 0 bình chọn
06/10/2015 دندون [fa] phát âm دندون 0 bình chọn
06/10/2015 اونا [fa] phát âm اونا 0 bình chọn
06/10/2015 حتمن [fa] phát âm حتمن 0 bình chọn
06/10/2015 مامایی [fa] phát âm مامایی 0 bình chọn
06/10/2015 نارسایی [fa] phát âm نارسایی 0 bình chọn
06/10/2015 مارپیچ [fa] phát âm مارپیچ 0 bình chọn
29/09/2015 استخلاف [fa] phát âm استخلاف 0 bình chọn
29/09/2015 تفال [fa] phát âm تفال 0 bình chọn
29/09/2015 استخارۀ ذات‌الرقاع [fa] phát âm استخارۀ ذات‌الرقاع 0 bình chọn
28/09/2015 فغفور [fa] phát âm فغفور 0 bình chọn
28/09/2015 همجنسگراستیزی [fa] phát âm همجنسگراستیزی 0 bình chọn
28/09/2015 همجنسگرایی [fa] phát âm همجنسگرایی 0 bình chọn
28/09/2015 گرایش جنسی [fa] phát âm گرایش جنسی 0 bình chọn
28/09/2015 با مشت گره [fa] phát âm با مشت گره 0 bình chọn
28/09/2015 مذبحی [fa] phát âm مذبحی 0 bình chọn
28/09/2015 اندرکنش (تعامل) [fa] phát âm اندرکنش (تعامل) 0 bình chọn
28/09/2015 جمله بسیط [fa] phát âm جمله بسیط 0 bình chọn