Những từ đã phát âm của zozoraly trong Forvo

Thành viên: zozoraly Đăng ký phát âm của zozoraly

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/02/2013 baguette [fr] phát âm baguette 0 bình chọn
03/02/2013 Chantilly [fr] phát âm Chantilly 0 bình chọn
03/02/2013 la tour Eiffel [fr] phát âm la tour Eiffel 1 bình chọn
03/02/2013 J'ai faim [fr] phát âm J'ai faim 1 bình chọn
03/02/2013 Quelle heure est-il ? [fr] phát âm Quelle heure est-il ? 1 bình chọn
03/02/2013 mise-en-place [fr] phát âm mise-en-place 1 bình chọn
03/02/2013 l'ongle [fr] phát âm l'ongle 0 bình chọn
03/02/2013 en voilà du joli [fr] phát âm en voilà du joli 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ zozoraly


Thống kê thành viên

Phát âm: 8

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 5.250


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 15.452