Những từ đã phát âm của zz4j9m trong Forvo

Thành viên: zz4j9m Đăng ký phát âm của zz4j9m

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/06/2012 computerized [en] phát âm computerized bình chọn
18/06/2012 performative [en] phát âm performative bình chọn
18/06/2012 economizing [en] phát âm economizing bình chọn
18/06/2012 Kantian [en] phát âm Kantian bình chọn
18/06/2012 fast-food [en] phát âm fast-food bình chọn
18/06/2012 andrew greeley [en] phát âm andrew greeley bình chọn
18/06/2012 virtualdub [en] phát âm virtualdub bình chọn
18/06/2012 weatherford [en] phát âm weatherford bình chọn
18/06/2012 Room attendant [en] phát âm Room attendant bình chọn
18/06/2012 heats [en] phát âm heats bình chọn
18/06/2012 Imogen Thomas [en] phát âm Imogen Thomas bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ zz4j9m


Thống kê thành viên

Phát âm: 11

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 1.344


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 10.402