Từ: écran plat

Thêm vào: 01/03/2010 Đã nghe: 104 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: refaire, Gascogne, aller au tas, chenin blanc, novembre