Từ: émotivement

Thêm vào: 31/01/2010 Đã nghe: 14 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Joseph Louis Gay-LussacAnais Ninà proximité immédiateDufourBarneville-sur-Mer